หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 74 33 45.21% 22 30.14% 11 15.07% 7 9.59% 73
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง 59 31 53.45% 11 18.97% 11 18.97% 5 8.62% 58
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 66 29 50% 20 34.48% 4 6.9% 5 8.62% 58
4 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 50 28 60.87% 11 23.91% 3 6.52% 4 8.7% 46
5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 68 25 46.3% 16 29.63% 9 16.67% 4 7.41% 54
6 โรงเรียนบ้านป่ายาง 39 20 58.82% 9 26.47% 3 8.82% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 30 20 80% 4 16% 0 0% 1 4% 25
8 โรงเรียนบ้านพญาไพร 26 20 80% 2 8% 3 12% 0 0% 25
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 47 17 40.48% 11 26.19% 6 14.29% 8 19.05% 42
10 โรงเรียนบ้านสันทราย 27 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 28 16 57.14% 11 39.29% 0 0% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 35 16 51.61% 9 29.03% 5 16.13% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 41 16 42.11% 6 15.79% 11 28.95% 5 13.16% 38
14 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 29 15 57.69% 8 30.77% 0 0% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 23 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
16 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 45 14 36.84% 10 26.32% 11 28.95% 3 7.89% 38
17 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 31 14 45.16% 9 29.03% 4 12.9% 4 12.9% 31
18 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 22 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 47 12 32.43% 17 45.95% 4 10.81% 4 10.81% 37
20 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 41 12 35.29% 10 29.41% 5 14.71% 7 20.59% 34
21 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 23 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
22 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 26 11 50% 3 13.64% 6 27.27% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 28 10 38.46% 12 46.15% 3 11.54% 1 3.85% 26
24 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 22 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 21 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
26 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 28 9 37.5% 9 37.5% 5 20.83% 1 4.17% 24
28 โรงเรียนบ้านสันติสุข 20 9 45% 7 35% 1 5% 3 15% 20
29 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนบ้านสันกอง 19 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนมานิตวิทยา 19 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 15 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
33 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 36 8 22.86% 11 31.43% 8 22.86% 8 22.86% 35
34 โรงเรียนบ้านสันถนน 37 8 21.62% 10 27.03% 12 32.43% 7 18.92% 37
35 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 40 8 27.59% 7 24.14% 11 37.93% 3 10.34% 29
36 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 23 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 8 34.78% 23
37 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 18 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านจะตี 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 13 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
41 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 24 7 29.17% 11 45.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
42 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 23 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
43 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 18 7 38.89% 6 33.33% 4 22.22% 1 5.56% 18
44 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 16 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
45 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 15 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
46 โรงเรียนโยนกวิทยา 14 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
47 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านสบคำ 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
49 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 15 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านกลาง 15 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
52 โรงเรียนบ้านแม่มะ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านแหลว 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 22 5 25% 9 45% 3 15% 3 15% 20
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 18 5 29.41% 9 52.94% 0 0% 3 17.65% 17
57 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 14 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านรวมใจ 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 13 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
62 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านดอย 12 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
66 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 16 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 18 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
68 โรงเรียนบ้านจ้อง 13 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 13
69 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านแม่แพง 14 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 9 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านธารทอง 21 3 15% 12 60% 3 15% 2 10% 20
79 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 23 3 16.67% 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 18
80 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 14 3 25% 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 12
81 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 13 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 16 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 14
84 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
85 โรงเรียนบ้านดอนงาม 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
88 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
89 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านโป่ง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านปงของ 10 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
93 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 16 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนบ้านปางห้า 13 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
99 โรงเรียนบ้านสบรวก 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
100 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 15 2 13.33% 4 26.67% 6 40% 3 20% 15
101 โรงเรียนบ้านไร่ 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านสันนา 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
103 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 9 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
104 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
105 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
108 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านป่าลัน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 10 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 10
118 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
120 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
123 โรงเรียนบ้านสันหลวง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านวังลาว 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
129 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
131 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 9 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
138 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 7 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
140 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านไทรทอง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านดอยจัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านถ้ำ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านแม่คำ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
148 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 8 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านปางสา 6 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
153 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านผาจี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
161 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]