สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 33 22 11 7 66
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 29 20 4 5 53
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 28 9 3 4 40
4 บ้านป่าแดง 24 9 10 5 43
5 บ้านเทอดไทย 22 15 9 3 46
6 บ้านป่ายาง 20 9 3 2 32
7 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 20 4 0 1 24
8 บ้านสันทราย 17 4 1 1 22
9 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 16 6 11 5 33
10 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 15 8 0 3 23
11 ดรุณราษฎร์วิทยา 15 6 1 0 22
12 บ้านห้วยไร่สามัคคี 14 10 11 3 35
13 บ้านสันติคีรี 14 9 4 4 27
14 บ้านเวียงพาน 13 8 5 1 26
15 แม่แอบวิทยาคม 12 10 5 7 27
16 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 12 9 0 1 21
17 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 11 4 3 3 18
18 บ้านห้วยไคร้ 11 2 6 2 19
19 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 10 8 6 7 24
20 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 10 6 2 3 18
21 บ้านพญาไพร 10 2 3 0 15
22 บ้านป่าเหมือด 10 2 2 0 14
23 บ้านมนตรีวิทยา 9 8 4 1 21
24 บ้านสันติสุข 9 7 1 3 17
25 บ้านโป่งน้ำร้อน 9 6 1 2 16
26 บ้านสันกอง 9 6 1 1 16
27 มานิตวิทยา 9 5 3 1 17
28 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 8 11 8 8 27
29 บ้านสันถนน 8 10 12 7 30
30 บ้านห้วยมะหินฝน 8 4 3 8 15
31 บ้านเหมืองแดง 8 2 0 0 10
32 พรพิกุลพิทยา 8 1 2 0 11
33 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 7 11 4 2 22
34 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 7 10 3 1 20
35 ป่าตึงพิทยานุกูล 7 6 4 1 17
36 บ้านห้วยเกี๋ยง 7 5 0 1 12
37 โยนกวิทยา 7 3 4 0 14
38 บ้านห้วยผึ้ง 6 14 3 2 23
39 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 6 7 11 3 24
40 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 6 4 2 0 12
41 บ้านกลาง 6 3 2 1 11
42 บ้านหนองแว่น 6 2 0 2 8
43 บ้านแม่มะ 6 1 1 0 8
44 บ้านแม่หม้อ 6 1 0 1 7
45 บ้านแหลว 6 1 0 1 7
46 รัฐราษฎร์วิทยา 5 9 3 3 17
47 เชียงแสนอาคาเดมี 5 7 1 0 13
48 บ้านรวมใจ 5 5 3 1 13
49 บ้านขาแหย่งพัฒนา 5 4 4 0 13
50 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 5 3 1 1 9
51 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 5 3 0 2 8
52 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 5 2 1 1 8
53 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 5 2 1 0 8
54 บ้านขุนแม่บง ตชด. 5 1 3 0 9
55 เอกทวีวิทย์ 5 1 0 0 6
56 สามัคคีพัฒนา 4 7 3 2 14
57 บ้านใหม่พัฒนา 4 7 2 1 13
58 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 4 7 0 2 11
59 สันสลีหลวง – สันนายาว 4 5 4 0 13
60 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 4 5 3 4 12
61 บ้านจ้อง 4 4 5 0 13
62 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 4 4 1 0 9
63 บ้านห้วยไร่ 4 4 0 0 8
64 บ้านแม่แพง 4 3 5 2 12
65 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 4 3 2 1 9
66 บ้านจะตี 4 3 1 1 8
67 บ้านถ้ำ ตชด. 4 1 2 1 7
68 บ้านสันบุญเรือง 4 1 2 0 7
69 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 4 0 3 1 7
70 บ้านใหม่สามัคคี 4 0 1 0 5
71 พญาไพรไตรมิตร 3 8 1 0 12
72 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 3 8 1 0 12
73 บ้านป่าบงแม่จัน 3 6 1 0 10
74 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 3 4 4 1 11
75 บ้านเวียงแก้ว 3 3 5 3 11
76 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 3 3 2 2 8
77 บ้านม่วงคำ 3 3 0 1 6
78 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 3 2 4 1 9
79 บ้านพนาสวรรค์ 3 2 2 3 7
80 บ้านทับกุมารทอง 3 2 1 2 6
81 บ้านศรีป่าแดง 3 2 1 1 6
82 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 3 2 0 2 5
83 บ้านโป่ง 3 2 0 2 5
84 บ้านปงของ 3 1 4 2 8
85 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 1 2 0 6
86 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 3 1 1 1 5
87 บ้านทุ่งกวาง 3 1 0 1 4
88 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 3 1 0 0 4
89 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 3 0 2 0 5
90 บ้านธารทอง 2 9 3 2 14
91 บ้านแม่ลากเนินทอง 2 8 5 2 15
92 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 6 1 2 9
93 บ้านปางห้า 2 5 3 3 10
94 บ้านหนองแหย่ง 2 5 2 0 9
95 บ้านสบรวก 2 5 1 0 8
96 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 2 4 6 3 12
97 บ้านสันนา 2 4 2 0 8
98 บ้านป่าซางนาเงิน 2 4 0 2 6
99 ราษฎร์พัฒนา 2 3 3 2 8
100 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 2 3 2 1 7
101 บ้านทุ่งเกลี้ยง 2 3 2 1 7
102 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 2 3 0 0 5
103 บ้านสบคำ 2 2 2 3 6
104 บ้านป่าลัน 2 2 1 0 5
105 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 2 2 0 0 4
106 บ้านดอย 2 1 3 1 6
107 บ้านผาฮี้ 2 1 1 0 4
108 บ้านสันมะนะ 2 1 0 1 3
109 บ้านสันต้นธง 2 1 0 0 3
110 บ้านถ้ำปลา 2 1 0 0 3
111 บ้านใหม่สันติ 2 0 1 0 3
112 เทศบาล 1 ต้นยาง 2 0 0 0 2
113 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 5 1 3 7
114 อนุบาลดอยหลวง 1 5 1 0 7
115 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 4 2 2 7
116 บ้านดอนงาม 1 3 2 1 6
117 บ้านไร่ 1 3 2 1 6
118 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 3 0 0 4
119 บ้านศรีกองงาม 1 2 3 2 6
120 บ้านสันหลวง 1 2 3 1 6
121 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 2 1 1 4
122 บ้านห้วยอื้น 1 2 0 1 3
123 บ้านวังลาว 1 2 0 1 3
124 ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 2 0 0 3
125 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 1 1 4 3
126 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 1 1 1 1 3
127 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 1 1 0 2 2
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 1 1 0 0 2
129 บ้านผาเดื่อ 1 0 2 0 3
130 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 1 1 2
131 อนุบาลสุชาดา 1 0 0 0 1
132 ตชด.บำรุงที่ 87 1 0 0 0 1
133 บ้านห้วยกว๊าน 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 5 3 0 8
135 บ้านป่าก๋อย 0 3 0 1 3
136 อนุบาลศรีค้ำ 0 3 0 1 3
137 บ้านแม่เต๋อ 0 2 4 1 6
138 บ้านป่าซางงาม 0 2 1 1 3
139 บ้านไทรทอง 0 2 1 1 3
140 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 2 0 0 2
141 บ้านดอยจัน 0 2 0 0 2
142 บ้านถ้ำ 0 2 0 0 2
143 บ้านแม่คำ 0 2 0 0 2
144 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 1 3 1 4
145 บ้านห้วยหก 0 1 2 0 3
146 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 1 2 0 3
147 บ้านศรีดอนมูล 0 1 1 1 2
148 บ้านน้ำจำ 0 1 1 0 2
149 บ้านสันต้นเปา 0 1 1 0 2
150 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 1 1 0 2
151 บ้านหนองป่าก่อ 0 1 1 0 2
152 บ้านปางสา 0 1 0 2 1
153 บุญพิทักษ์วิทยา 0 1 0 0 1
154 บ้านกิ่วพร้าว 0 1 0 0 1
155 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 1 0 0 1
156 บ้านผาจี 0 1 0 0 1
157 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 1 0 0 1
158 บ้านสันมะเค็ด 0 0 2 0 2
159 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 2 0 2
160 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 1 1 1
161 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 1 0 1
162 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 0 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0
รวม 768 604 336 212 1,920