สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 15 5 0 20 20 4 0 1 24
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 12 0 8 20 28 9 3 4 40
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 8 11 7 26 33 22 11 7 66
4 บ้านป่าแดง 8 7 3 18 24 9 10 5 43
5 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 6 11 7 24 29 20 4 5 53
6 บ้านสันทราย 6 5 4 15 17 4 1 1 22
7 มานิตวิทยา 6 3 4 13 9 5 3 1 17
8 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 6 2 4 12 15 8 0 3 23
9 บ้านป่าเหมือด 6 2 1 9 10 2 2 0 14
10 บ้านเวียงพาน 5 6 3 14 13 8 5 1 26
11 บ้านป่ายาง 5 5 7 17 20 9 3 2 32
12 บ้านห้วยไคร้ 5 2 2 9 11 2 6 2 19
13 พรพิกุลพิทยา 4 1 2 7 8 1 2 0 11
14 บ้านสันติสุข 4 0 3 7 9 7 1 3 17
15 บ้านพญาไพร 3 5 1 9 10 2 3 0 15
16 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 4 4 11 15 6 1 0 22
17 เอกทวีวิทย์ 3 0 1 4 5 1 0 0 6
18 บ้านเทอดไทย 2 6 6 14 22 15 9 3 46
19 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 2 1 5 10 6 2 3 18
20 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 2 2 0 4 12 9 0 1 21
21 บ้านมนตรีวิทยา 2 2 0 4 9 8 4 1 21
22 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 2 0 4 7 11 4 2 22
23 บ้านหนองแว่น 2 2 0 4 6 2 0 2 8
24 เชียงแสนอาคาเดมี 2 2 0 4 5 7 1 0 13
25 บ้านขาแหย่งพัฒนา 2 2 0 4 5 4 4 0 13
26 บ้านเหมืองแดง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
27 บ้านจ้อง 2 1 2 5 4 4 5 0 13
28 บ้านรวมใจ 2 1 1 4 5 5 3 1 13
29 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 2 1 1 4 4 5 3 4 12
30 บ้านห้วยไร่ 2 1 1 4 4 4 0 0 8
31 บ้านแม่มะ 2 1 0 3 6 1 1 0 8
32 บ้านจะตี 2 1 0 3 4 3 1 1 8
33 บ้านถ้ำ ตชด. 2 1 0 3 4 1 2 1 7
34 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 0 2 4 2 6 1 2 9
35 บ้านสันกอง 2 0 1 3 9 6 1 1 16
36 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 2 0 1 3 6 4 2 0 12
37 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 2 0 1 3 5 3 0 2 8
38 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 2 0 0 2 3 1 1 1 5
39 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 6 1 8 14 10 11 3 35
40 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1 5 0 6 10 8 6 7 24
41 แม่แอบวิทยาคม 1 4 4 9 12 10 5 7 27
42 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1 4 3 8 16 6 11 5 33
43 บ้านแม่หม้อ 1 4 0 5 6 1 0 1 7
44 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1 3 2 6 11 4 3 3 18
45 สามัคคีพัฒนา 1 2 1 4 4 7 3 2 14
46 บ้านธารทอง 1 2 1 4 2 9 3 2 14
47 บ้านห้วยมะหินฝน 1 2 0 3 8 4 3 8 15
48 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 1 2 4 7 6 4 1 17
49 บ้านสันถนน 1 1 1 3 8 10 12 7 30
50 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 6 14 3 2 23
51 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 1 1 3 4 4 1 0 9
52 พญาไพรไตรมิตร 1 1 1 3 3 8 1 0 12
53 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 1 0 2 8 11 8 8 27
54 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1 1 0 2 5 2 1 1 8
55 บ้านทุ่งกวาง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
56 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1 0 4 5 7 10 3 1 20
58 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 0 2 3 6 7 11 3 24
59 สันสลีหลวง – สันนายาว 1 0 2 3 4 5 4 0 13
60 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 5 9 3 3 17
61 บ้านศรีป่าแดง 1 0 1 2 3 2 1 1 6
62 บ้านหนองแหย่ง 1 0 1 2 2 5 2 0 9
63 บ้านป่าบงแม่จัน 1 0 0 1 3 6 1 0 10
64 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 1 0 0 1 3 4 4 1 11
65 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1 0 0 1 3 2 0 2 5
66 บ้านโป่ง 1 0 0 1 3 2 0 2 5
67 บ้านปางห้า 1 0 0 1 2 5 3 3 10
68 บ้านดอย 1 0 0 1 2 1 3 1 6
69 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 0 0 1 1 5 1 3 7
70 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
71 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 0 1 1 2 1 1 4
72 อนุบาลสุชาดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านสันติคีรี 0 4 2 6 14 9 4 4 27
74 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 4 0 4 7 5 0 1 12
75 บ้านสบรวก 0 3 0 3 2 5 1 0 8
76 บ้านแหลว 0 2 3 5 6 1 0 1 7
77 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 2 4 9 6 1 2 16
78 โยนกวิทยา 0 2 2 4 7 3 4 0 14
79 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 2 0 2 4 3 2 1 9
80 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 0 1 2 3 3 3 2 2 8
81 บ้านกลาง 0 1 1 2 6 3 2 1 11
82 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 1 1 2 5 3 1 1 9
83 บ้านสันบุญเรือง 0 1 1 2 4 1 2 0 7
84 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 1 1 2 3 8 1 0 12
85 บ้านเวียงแก้ว 0 1 1 2 3 3 5 3 11
86 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 1 1 2 2 8 5 2 15
87 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 1 1 2 2 3 2 1 7
88 บ้านแม่แพง 0 1 0 1 4 3 5 2 12
89 บ้านพนาสวรรค์ 0 1 0 1 3 2 2 3 7
90 บ้านปงของ 0 1 0 1 3 1 4 2 8
91 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 1 0 1 3 1 2 0 6
92 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 1 0 1 3 0 2 0 5
93 บ้านทุ่งเกลี้ยง 0 1 0 1 2 3 2 1 7
94 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
95 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 2 2 4 0 1 0 5
97 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 2 2 1 1 1 4 3
98 บ้านขุนแม่บง ตชด. 0 0 1 1 5 1 3 0 9
99 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 4 7 2 1 13
100 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 1 1 4 0 3 1 7
101 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 1 1 3 2 4 1 9
102 บ้านสันนา 0 0 1 1 2 4 2 0 8
103 บ้านสันต้นธง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
104 บ้านใหม่สันติ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
105 บ้านดอนงาม 0 0 1 1 1 3 2 1 6
106 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 1 2 3 1 6
107 บ้านห้วยอื้น 0 0 1 1 1 2 0 1 3
108 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
109 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
110 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 5 2 1 0 8
111 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 0 0 4 7 0 2 11
112 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
113 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
114 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 0 0 2 4 6 3 12
115 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 2 4 0 2 6
116 ราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 3 3 2 8
117 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
118 บ้านสบคำ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
119 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
120 บ้านผาฮี้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
121 บ้านสันมะนะ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
122 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 อนุบาลดอยหลวง 0 0 0 0 1 5 1 0 7
124 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 4 2 2 7
125 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
126 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 1 2 3 2 6
127 บ้านวังลาว 0 0 0 0 1 2 0 1 3
128 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
129 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 2 2
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
132 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
133 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 5 3 0 8
136 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
137 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
138 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
139 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
140 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
141 บ้านดอยจัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 บ้านแม่คำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
145 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
146 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
147 บ้านศรีดอนมูล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
148 บ้านน้ำจำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านปางสา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
153 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านผาจี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 173 143 497 768 604 336 212 1,708