สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 15 5 0 20 20 4 0 1 24
2 บ้านป่าแดง 13 8 3 24 31 11 11 5 53
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 12 0 8 20 28 11 3 4 42
4 บ้านพญาไพร 10 7 1 18 20 2 3 0 25
5 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 8 11 7 26 33 22 11 7 66
6 บ้านเวียงพาน 8 6 3 17 16 9 5 1 30
7 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 6 11 7 24 29 20 4 5 53
8 บ้านสันทราย 6 5 4 15 17 4 1 1 22
9 มานิตวิทยา 6 3 4 13 9 5 3 1 17
10 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 6 2 4 12 15 8 0 3 23
11 บ้านป่าเหมือด 6 2 1 9 10 2 2 0 14
12 บ้านป่ายาง 5 5 7 17 20 9 3 2 32
13 บ้านห้วยไคร้ 5 2 2 9 11 3 6 2 20
14 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 4 6 1 11 17 11 6 8 34
15 พรพิกุลพิทยา 4 1 2 7 8 1 2 0 11
16 บ้านหนองแหย่ง 4 1 1 6 7 6 2 0 15
17 บ้านสันติสุข 4 0 3 7 9 7 1 3 17
18 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 4 4 11 15 6 1 0 22
19 พญาไพรไตรมิตร 3 3 3 9 10 10 1 1 21
20 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 3 3 1 7 9 3 3 0 15
21 บ้านห้วยไร่ 3 2 2 7 7 6 1 0 14
22 เอกทวีวิทย์ 3 0 1 4 5 1 0 0 6
23 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 3 0 0 3 4 2 3 0 9
24 บ้านเทอดไทย 2 7 6 15 25 16 9 4 50
25 บ้านห้วยผึ้ง 2 4 1 7 12 17 4 4 33
26 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 2 3 1 6 16 11 0 1 27
27 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 2 2 6 10 10 12 3 1 25
28 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 2 1 5 10 6 2 3 18
29 บ้านจะตี 2 2 1 5 8 3 1 1 12
30 บ้านมนตรีวิทยา 2 2 0 4 9 9 5 1 23
31 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 2 0 4 7 11 4 2 22
32 บ้านหนองแว่น 2 2 0 4 6 2 0 2 8
33 เชียงแสนอาคาเดมี 2 2 0 4 5 7 1 0 13
34 บ้านขาแหย่งพัฒนา 2 2 0 4 5 4 4 0 13
35 บ้านเหมืองแดง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
36 บ้านจ้อง 2 1 2 5 4 4 5 0 13
37 บ้านรวมใจ 2 1 1 4 5 5 3 1 13
38 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 2 1 1 4 4 5 3 4 12
39 บ้านแม่มะ 2 1 0 3 6 1 1 0 8
40 บ้านถ้ำ ตชด. 2 1 0 3 4 1 2 1 7
41 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 0 2 4 2 6 1 2 9
42 บ้านสันกอง 2 0 1 3 9 6 1 1 16
43 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 2 0 1 3 6 4 2 0 12
44 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 2 0 1 3 5 3 0 2 8
45 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 2 0 0 2 3 1 1 1 5
46 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 6 1 8 14 10 11 3 35
47 แม่แอบวิทยาคม 1 4 4 9 12 10 5 7 27
48 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1 4 3 8 16 6 11 5 33
49 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 4 1 6 13 7 1 1 21
50 บ้านแม่หม้อ 1 4 0 5 6 1 0 1 7
51 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1 3 2 6 11 4 3 3 18
52 บ้านธารทอง 1 2 2 5 3 12 3 2 18
53 สามัคคีพัฒนา 1 2 1 4 4 7 3 2 14
54 บ้านห้วยมะหินฝน 1 2 0 3 8 4 3 8 15
55 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 1 3 5 8 7 11 3 26
56 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 1 2 4 7 6 4 1 17
57 บ้านสันถนน 1 1 1 3 8 10 12 7 30
58 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 1 1 3 4 4 1 0 9
59 บ้านศรีป่าแดง 1 1 1 3 4 3 1 1 8
60 บ้านแม่ลากเนินทอง 1 1 1 3 3 8 5 2 16
61 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 1 1 0 2 8 11 8 8 27
62 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1 1 0 2 5 2 1 1 8
63 บ้านดอย 1 1 0 2 5 1 4 1 10
64 บ้านทุ่งกวาง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
65 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
66 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 0 4 5 8 3 3 0 14
67 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 2 3 7 8 4 2 19
68 สันสลีหลวง – สันนายาว 1 0 2 3 4 5 4 0 13
69 บ้านสบคำ 1 0 1 2 6 4 2 3 12
70 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 5 9 3 3 17
71 บ้านป่าบงแม่จัน 1 0 0 1 3 6 1 0 10
72 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 1 0 0 1 3 4 4 1 11
73 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1 0 0 1 3 2 0 2 5
74 บ้านโป่ง 1 0 0 1 3 2 0 2 5
75 บ้านปางห้า 1 0 0 1 2 5 3 3 10
76 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 0 0 1 1 5 1 3 7
77 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
78 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 0 1 1 2 1 1 4
79 อนุบาลสุชาดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านสันติคีรี 0 4 2 6 14 9 4 4 27
81 บ้านสบรวก 0 3 0 3 2 5 1 0 8
82 บ้านแหลว 0 2 3 5 6 1 0 1 7
83 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 2 2 4 9 6 1 2 16
84 โยนกวิทยา 0 2 2 4 7 3 4 0 14
85 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 2 0 2 4 3 2 1 9
86 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 0 1 2 3 3 3 2 2 8
87 บ้านกลาง 0 1 1 2 6 3 2 1 11
88 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 1 1 2 5 3 1 1 9
89 บ้านสันบุญเรือง 0 1 1 2 4 1 2 0 7
90 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 1 1 2 3 8 1 0 12
91 บ้านเวียงแก้ว 0 1 1 2 3 3 5 3 11
92 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 1 1 2 2 3 2 1 7
93 บ้านแม่แพง 0 1 0 1 4 3 5 2 12
94 บ้านพนาสวรรค์ 0 1 0 1 3 2 2 3 7
95 บ้านปงของ 0 1 0 1 3 1 4 2 8
96 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 1 0 1 3 1 2 0 6
97 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 4 2 1 8
98 บ้านทุ่งเกลี้ยง 0 1 0 1 2 3 2 1 7
99 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
100 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 2 2 4 0 1 0 5
102 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 2 2 1 1 1 4 3
103 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 1 1 5 9 0 3 14
104 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 1 1 4 0 3 1 7
105 บ้านดอนงาม 0 0 1 1 3 3 2 1 8
106 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 1 1 3 2 4 1 9
107 บ้านสันนา 0 0 1 1 2 4 2 0 8
108 บ้านสันต้นธง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
109 บ้านใหม่สันติ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
110 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 1 2 3 1 6
111 บ้านห้วยอื้น 0 0 1 1 1 2 0 1 3
112 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
113 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
114 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 7 3 2 0 12
115 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
116 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 0 0 2 4 6 3 12
118 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 2 4 0 2 6
119 ราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 3 3 2 8
120 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
121 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
122 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
123 บ้านผาฮี้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
124 บ้านสันมะนะ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
125 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 อนุบาลดอยหลวง 0 0 0 0 1 5 1 0 7
127 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 4 2 2 7
128 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 0 0 1 4 2 1 7
129 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 1 2 3 2 6
130 บ้านวังลาว 0 0 0 0 1 2 0 1 3
131 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
132 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 2 2
133 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
135 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
136 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 5 3 0 8
139 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
140 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
141 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
142 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
143 บ้านดอยจัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านแม่คำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
147 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านศรีดอนมูล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 บ้านน้ำจำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านปางสา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
153 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านผาจี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 218 195 161 574 873 649 351 219 1,873