กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
3 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
5 เชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 - -
5 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
6 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
3 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 - -
5 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
6 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
7 พรพิกุลพิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -
8 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
9 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
3 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 - -
3 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 บ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -
5 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
6 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 - -
7 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
8 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
3 บ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 บ้านสันกอง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
5 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
6 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
7 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
8 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
9 พรพิกุลพิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
4 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -
5 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 35 เข้าร่วม 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 34 เข้าร่วม 5
6 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 31 เข้าร่วม 6
7 บ้านป่าซางนาเงิน สพป. เชียงราย เขต 3 20 เข้าร่วม 7
8 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 20 เข้าร่วม 7
9 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 20 เข้าร่วม 7
10 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 18 เข้าร่วม 10
11 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 17 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 15 เข้าร่วม 12
13 บ้านปางห้า สพป. เชียงราย เขต 3 10 เข้าร่วม 13
14 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 9 เข้าร่วม 14
15 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 6 เข้าร่วม 15
16 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 2 เข้าร่วม 16
17 บ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 1 เข้าร่วม 17

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. เชียงราย เขต 3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 44 เข้าร่วม 5
6 บ้านศรีกองงาม สพป. เชียงราย เขต 3 42 เข้าร่วม 6
7 บ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 36 เข้าร่วม 7
8 บ้านแม่หม้อ สพป. เชียงราย เขต 3 36 เข้าร่วม 7
9 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 36 เข้าร่วม 7
10 บ้านพนาสวรรค์ สพป. เชียงราย เขต 3 34 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองแว่น สพป. เชียงราย เขต 3 34 เข้าร่วม 10
12 บ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 32 เข้าร่วม 12
13 บ้านวังลาว สพป. เชียงราย เขต 3 30 เข้าร่วม 13
14 บ้านทุ่งกวาง สพป. เชียงราย เขต 3 26 เข้าร่วม 14
15 บ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 24 เข้าร่วม 15
16 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 3 24 เข้าร่วม 15
17 บ้านสันมะนะ สพป. เชียงราย เขต 3 22 เข้าร่วม 17
18 บ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 12 เข้าร่วม 18
19 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 12 เข้าร่วม 18
20 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) สพป. เชียงราย เขต 3 12 เข้าร่วม 18
21 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 สพป. เชียงราย เขต 3 2 เข้าร่วม 21

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 73.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 72.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 70.99 เงิน 4
5 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 66.66 ทองแดง 5
6 สันสลีหลวง – สันนายาว สพป. เชียงราย เขต 3 64.33 ทองแดง 6
7 บ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 63.99 ทองแดง 7
8 บ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 63.33 ทองแดง 8
9 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 62.99 ทองแดง 9
10 บ้านศรีกองงาม สพป. เชียงราย เขต 3 62.66 ทองแดง 10
11 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) สพป. เชียงราย เขต 3 62.66 ทองแดง 10
12 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 61.99 ทองแดง 12
13 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 61.32 ทองแดง 13
14 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 59.99 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 59.33 เข้าร่วม 15
16 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 58.33 เข้าร่วม 16
17 บ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 56.99 เข้าร่วม 17
18 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 54.66 เข้าร่วม 18
19 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 53.66 เข้าร่วม 19
20 ดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันสลีหลวง – สันนายาว สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 49 เข้าร่วม 5
6 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 47 เข้าร่วม 6
7 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 47 เข้าร่วม 6
8 บ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 46 เข้าร่วม 8
9 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 45 เข้าร่วม 9
10 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 44 เข้าร่วม 10
11 บ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 42 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 41 เข้าร่วม 12
13 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 41 เข้าร่วม 12
14 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 38 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 33 เข้าร่วม 15
16 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 30 เข้าร่วม 16
17 บ้านศรีดอนมูล สพป. เชียงราย เขต 3 22 เข้าร่วม 17

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 - -