หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 1 อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล3/1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 1 อนุบาล ห้อง อนุบาล3/2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร1 อนุบาล ห้อง อนุบาล 1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย โรงอาหาร 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรานงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ห้อง โรงอาหาร 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย โรงอาหาร 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย โรงอาหาร 15 ส.ค. 2557 13.00-16.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร2 (ป1-3) ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร2(ป.1-3) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ห้องอนุบาล1/2 15 ส.ค. 2557 09.00-10.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ห้องอนุบาล1/2 15 ส.ค. 2557 10.00-11.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน30 นาที
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ห้องอนุบาล1/2 15 ส.ค. 2557 11.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนแารแข่งขัน 30 นาที


นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]