หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 09.00-10.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 09.00-10.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 13.00-14.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 13.00-14.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 10.30-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 10.30-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 14.30-16.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 14.30-16.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 12.00-13.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมหลังเก่า 15 ส.ค. 2557 12.00-13.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]