หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคารหอประชุม1 ชั้น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2557 09.00-10.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคารหอประชุม1 ชั้น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2557 10.00-11.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคารหอประชุม1 ชั้น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2557 11.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 3 ชั้น ห้องป.6/2 ห้อง ห้องป.6/2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 3 ชั้น ห้องป.6/1 ห้อง ห้องป.6/1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 3 ชั้น ห้อง ป.5/2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 3 ชั้น ห้องป.5/1 ห้อง ห้องป.5/1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 3 ชั้น ห้องป.4/2 ห้อง ห้องป.4/2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่แนการแข่งขัน 30 นาที
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร 3 ชั้น ห้องป.4/1 ห้อง ห้องป.4/1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร3 ชั้น ห้องป.4/1 ห้อง ห้องป.4/1 15 ส.ค. 2557 13.00-16.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคารหอประชุม1 ชั้น เวทีหอประชุม1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคารหอประชุม1 ชั้น ห้องวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2557 14.30-15.30 ให้นักเรียนรายงานตัวก่ออนการแข่งขัน 30 นาที
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคารหอประชุม1 ชั้น ห้องวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2557 13.00-14.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร3 ชั้น ห้องป.4/2 15 ส.ค. 2557 13.00-16.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร3 ชั้น ห้องป.4/1 15 ส.ค. 2557 13.00-16.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย อาคาร3 ชั้น ห้องป.5/1 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ให้นักเรียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]