หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 67 49 81.67% 8 13.33% 2 3.33% 1 1.67% 60
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 63 45 81.82% 5 9.09% 3 5.45% 2 3.64% 55
3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 42 28 73.68% 5 13.16% 5 13.16% 0 0% 38
4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 43 27 65.85% 9 21.95% 4 9.76% 1 2.44% 41
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 30 19 63.33% 7 23.33% 4 13.33% 0 0% 30
6 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 29 19 67.86% 5 17.86% 3 10.71% 1 3.57% 28
7 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 21 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
8 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 26 13 54.17% 6 25% 1 4.17% 4 16.67% 24
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 17 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 32 11 36.67% 13 43.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 17 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 20 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
14 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 20 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบรรพตวิทยา 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 16 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 16 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 13 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 19 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
21 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
23 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
25 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 15 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 17 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
28 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 12 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 15 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านกระแล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
45 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านแม่เปา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านป่ารวก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านหลวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนริมโขงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนห้วยเดื่อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนศรีสว่าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านขอนซุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านดอนแยง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 10 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 10
79 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านดอนไชย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านปากอิง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านร่องกอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนปอวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านก๊อ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
109 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านผาแล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาบ้านขุนต้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านโล๊ะ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (เทิง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านส้าน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นายบุญธรรม จอมมงคล ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ ติดต่อที่เบอร์โทร 0899980638 E-mail:btemaha@gmail.com
นายพงศธร ช่างปัด เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับเขตพื้นที่ โทร 0844854005
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]