สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=13 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=4 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลเชียงของ 22 19 9 50 49 8 2 1 59
2 บ้านเมืองกาญจน์ 20 12 6 38 45 5 3 2 53
3 บ้านร่องแช่ 11 4 2 17 18 3 0 0 21
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 6 7 23 27 9 4 1 40
5 ขุนขวากพิทยา 9 10 8 27 28 5 5 0 38
6 บ้านทุ่งนาน้อย 7 2 2 11 10 1 0 0 11
7 ปางหัดสหศาสตร์ 6 5 2 13 11 5 3 1 19
8 บ้านเวียงหมอก 5 8 7 20 19 5 3 1 27
9 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 5 6 3 14 19 7 4 0 30
10 เด็กดีพิทยาคม 5 5 3 13 14 6 1 0 21
11 บ้านห้วยเอียน 5 0 1 6 8 1 0 1 9
12 บ้านห้วยหาน 4 5 4 13 11 6 0 0 17
13 ชุมชนบ้านสบเปา 4 4 0 8 13 6 1 4 20
14 บ้านห้วยลึก 4 3 2 9 11 1 1 2 13
15 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 4 1 0 5 6 3 1 0 10
16 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 0 3 7 8 3 0 1 11
17 บ้านกระแล 4 0 2 6 6 0 0 0 6
18 บ้านพญาพิภักดิ์ 3 4 1 8 9 0 0 1 9
19 บรรพตวิทยา 3 2 4 9 11 3 0 1 14
20 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 3 1 4 8 9 4 1 0 14
21 บ้านใหม่โชคชัย 3 0 1 4 5 0 0 0 5
22 หนองแรดวิทยา 3 0 0 3 5 1 0 1 6
23 บ้านตีนเป็ด 3 0 0 3 4 1 0 1 5
24 ห้วยเดื่อ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
25 ชุมชนบ้านต้าตลาด 2 4 8 14 11 13 4 2 28
26 ไตรมิตรวิทยา 2 4 3 9 12 2 0 0 14
27 บ้านรักแผ่นดิน 2 3 3 8 6 4 1 0 11
28 บ้านราษฎร์ภักดี 2 3 2 7 9 1 1 3 11
29 บ้านตองม่วงชุม 2 2 1 5 7 4 0 0 11
30 บ้านป่ารวก 2 2 1 5 4 2 1 0 7
31 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 2 1 3 6 7 3 0 3 10
32 ลูกรักเชียงของ 2 1 2 5 9 2 0 0 11
33 กฤษณาทวีวิทย์ 2 1 2 5 7 7 1 0 15
34 บ้านห้วยคุ 2 1 1 4 6 1 2 0 9
35 บ้านม่อนป่ายาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
36 ริมโขงวิทยา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
37 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 2 0 2 4 3 2 0 2 5
38 ศรีดอนไชยวิทยา 2 0 1 3 5 1 2 0 8
39 บ้านตุ้มเหนือ 1 4 3 8 9 1 0 0 10
40 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1 3 3 7 7 1 0 0 8
41 บ้านแก่นวิทยา 1 3 1 5 2 8 0 0 10
42 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1 3 0 4 7 1 2 0 10
43 บ้านแผ่นดินทอง 1 2 2 5 7 1 1 0 9
44 บ้านปล้องตลาด 1 2 0 3 5 2 0 0 7
45 อนุบาลเวียงแก่น 1 2 0 3 3 2 1 1 6
46 บ้านดอนแยง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
47 บ้านห้วยไคร้ 1 1 2 4 5 2 0 0 7
48 บ้านต้านาล้อม 1 1 2 4 4 1 1 0 6
49 จำไฮบ้านเหล่า 1 1 1 3 6 0 0 0 6
50 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
51 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 1 1 3 4 1 0 0 5
52 สันสะลีกวิทยา 1 1 0 2 2 1 1 0 4
53 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 บ้านร่มโพธิ์ไทย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านบุญเรือง 1 0 3 4 3 2 1 0 6
56 บ้านแม่เปา 1 0 2 3 5 1 0 0 6
57 ศรีสว่าง 1 0 2 3 3 2 1 0 6
58 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 0 1 2 4 4 1 0 9
59 บ้านป่าตึงงาม 1 0 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านท่าข้าม 1 0 1 2 2 0 1 1 3
61 บ้านร่องกอก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านขอนซุง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านสันทรายมูล 1 0 0 1 3 0 0 1 3
64 บ้านทุ่งอ่าง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
65 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านก๊อ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
67 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 0 7 0 7 11 3 1 0 15
72 บ้านห้วยโป่ง 0 3 1 4 4 0 1 0 5
73 สันทรายงามวิทยา 0 3 0 3 2 3 0 0 5
74 บ้านม่วงยาย 0 2 1 3 7 0 0 0 7
75 บ้านต้นปล้อง 0 2 0 2 7 2 0 0 9
76 บ้านทุ่งเจ้า 0 2 0 2 3 1 0 0 4
77 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
78 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 1 2 3 5 3 0 0 8
79 ปอวิทยา 0 1 2 3 1 1 1 1 3
80 บ้านเกี๋ยง 0 1 1 2 7 2 0 0 9
81 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 0 1 1 2 6 2 0 0 8
82 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 1 1 2 3 3 0 1 6
83 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
84 บ้านบ่อแสง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
85 บ้านศรีลานนา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
86 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านดอนไชย 0 1 0 1 2 2 0 0 4
88 บ้านเวียงหวาย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
89 อนุบาลยางฮอม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
90 วัดพระเกิดคงคาราม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
91 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
92 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 2 2 5 1 0 0 6
95 บ้านบุญนาค 0 0 2 2 3 0 0 0 3
96 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
97 บ้านดอนมหาวัน 0 0 1 1 4 2 1 0 7
98 บ้านหนองบัวคำ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
99 บ้านหลวง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
100 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 1 1 3 2 0 0 5
101 บ้านห้วยซ้อ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
102 บ้านหวาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
103 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
104 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 4 1 0 6
107 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
108 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 1 1 1 2 0 0 3
109 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
110 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
111 อนุบาลตาดควัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
112 บ้านสันปูเลย 0 0 1 1 0 0 1 0 1
113 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
114 บ้านปากอิง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
115 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
116 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 0 1 2 0 0 3
117 บ้านหลู้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านผาแล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านร่มโพธิไทยสาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านแจมป๋อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านแม่ตำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านโล๊ะ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านปล้องใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านส้าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 210 187 162 559 697 229 65 36 991