เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
14 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จ.แพร่ 1)รร.ที่เป็นตัวแทน สพป.กพ.1 เปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน ครู เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ วันที่ 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557 2)ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู ระดับภาคเหนือ วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 ทาง www.north64.sillapa.net 3)พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 4) แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 5)ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557 6) ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558 7) แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558 8) พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 9) การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558  
  ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 12-19 กันยายน 2557 (กรณีมีการแก้ไขรายชื่อ ให้แจ้งทาง e-mail: satitaphorn@gmail.com) เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2557  
  ผู้บริหารโครงการ นายอนันต์ จินดาพงษ์ 0862166610,นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า 0816051405 ,นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว 0812803478, นายประจักษ์ ศรสาลี 0816751684,ผู้ประสานงานการแข่งขัน ปฐมวัย: นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ 0827859144/ภาษาไทย :นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง 0817854501,นางจันทร เพชรบูรณ์ 0869385242,นางนริศรา เสาแก้ว 0897057238 / คณิตศาสตร์ :นายจงวิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง 0815965911,นางนัยนา นิลคล้าย 0812819157 / วิทยาศาสตร์ : นางทิพวรรณ สุวรรณ 0813799219,นายคณาพงษ์ ศรีสุข 086936 9490/หุ่นยนต์ : นางเตือนใจ กุลมิ่ง 0816047287/ สังคมศึกษาฯ : นายคำรณ แสนหาญ 0869259179, นายธรกรกฤษ อินมล 0896437308 / ภาษาอังกฤษ : นางกรรดา วัชรวิเชษฐ์ 0864413397,นางวีระวรรณ หัดไทย 0898598970/สุขศึกษา พละศึกษา : นายวัฒนา ศรีตนชัย0848173797 /ศิลปะ : นายอนันต์ จินดาพงษ์ 0862166610 /ดนตรี:นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว 0812803478 / นาฏศิลป์ :นางจันแรม พงษ์สิงห์ 0869252580 /การงานและอาชีพ:นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ 0816042843,นางนัททิกา แดงชาติ0812832496 /คอมพิวเตอร์ : นายไพฑูรย์ มะณู 0875720939 /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นายมานะ กัลปพฤกษ์ 0899606523 /การศึกษาพิเศษ : นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ 0865927512 ผู้ดูแลระบบการส่งข้อมูล : ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332  
  เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการแข่งขัน คณะกรรมการ ได้กำหนดหัวข้อในการแข่งขัน 1. กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน 2. กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 3. กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน จำนวน 5 หัวข้อ โดยจะให้ตัวแทนเด็กเป็นผู้จับฉลากหัวข้อแข่งขัน ดังนี้ 1. ธรรมชาติสวยงาม 2. ของดีเมืองกำแพง 3. ชุมชนของเรา 4. สัตว์สวยป่างาม 5. โรงเรียนของเรา  
  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้ 1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ 2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต 3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)  
  เกณฑ์การแข่งขัน ปรับใหม่ ติดตามทางเว็ปไซด์   http://www.sillapa.net/home/  
  เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18-31 สิงหาคม 2557 การแข่งขันระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วันที่ 12-14 กันยายน 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับชาติ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
  แจ้งเปลี่ยนประกาศ นโยบาย สพฐ.มีผลตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2557 http://www.sillapa.net สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น - แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 2,361
จำนวนนักเรียน 4,929
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,326
จำนวนกรรมการ 663
ครู+นักเรียน 8,255
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,918
ประกาศผลแล้ว 221/223 (99.10%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 24
เมื่อวาน 57
สัปดาห์นี้ 649
สัปดาห์ที่แล้ว 976
เดือนนี้ 1,347
เดือนที่แล้ว 1,607
ปีนี้ 16,755
ทั้งหมด 271,760