หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร นายมานะ กัลปพฤกษ์  
2 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(ศูนย์SEP) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้  
4 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
5 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ นางเตือนใจ กุลมิ่ง  
6 โรงเรียนลำมะโกรก  
7 โรงเรียนวัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายอนันต์ จินดาพงษ์  
8 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]