หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง 12 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง 12 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]