หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 1 14 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำมะโกรก ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนลำมะโกรก ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนลำมะโกรก ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]