หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้องพุทธรักษา 12 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้องพุทธรักษา 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง โดมประชาธิปไตย 12 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง โดมประชาธิปไตย 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 13 ก.ย. 2557 8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 13 ก.ย. 2557 8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สนามกีฬา 13 ก.ย. 2557 8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สนามกีฬา 14 ก.ย. 2557 8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สนามกีฬา 14 ก.ย. 2557 8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สนามกีฬา 13 ก.ย. 2557
14 ก.ย. 2557
8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สนามกีฬา 13 ก.ย. 2557
14 ก.ย. 2557
8.00-16.30 รายงานตัวเวลา 7.30-8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]