หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 4 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 4 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2557 9.00 - 16.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร ป.6 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร ป.6 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องจริยะ 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 12 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 13 ก.ย. 2557 9.00-12.00 รายงานตัว 8.00-8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]