หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 64 51 79.69% 8 12.5% 4 6.25% 1 1.56% 64
2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 41 26 70.27% 8 21.62% 2 5.41% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนวัดคูยาง 33 24 80% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 43 21 53.85% 8 20.51% 7 17.95% 3 7.69% 39
5 โรงเรียนบ้านเทพนคร 45 21 55.26% 8 21.05% 6 15.79% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 40 21 58.33% 6 16.67% 4 11.11% 5 13.89% 36
7 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 34 19 59.38% 7 21.88% 3 9.38% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 38 18 52.94% 8 23.53% 4 11.76% 4 11.76% 34
9 โรงเรียนสาธิต 29 18 75% 5 20.83% 0 0% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 32 18 75% 3 12.5% 1 4.17% 2 8.33% 24
11 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 29 14 58.33% 4 16.67% 5 20.83% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 30 13 48.15% 10 37.04% 1 3.7% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34 13 40.63% 9 28.13% 4 12.5% 6 18.75% 32
14 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 32 13 46.43% 7 25% 6 21.43% 2 7.14% 28
15 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 27 13 56.52% 6 26.09% 3 13.04% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 21 13 65% 1 5% 5 25% 1 5% 20
17 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 34 12 35.29% 13 38.24% 3 8.82% 6 17.65% 34
18 โรงเรียนบ้านบางลาด 27 12 50% 4 16.67% 6 25% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 30 11 42.31% 7 26.92% 4 15.38% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนสหวิทยาคม 22 10 50% 3 15% 2 10% 5 25% 20
21 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 18 10 58.82% 0 0% 4 23.53% 3 17.65% 17
22 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36 9 29.03% 9 29.03% 8 25.81% 5 16.13% 31
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 34 9 34.62% 7 26.92% 8 30.77% 2 7.69% 26
24 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 27 9 42.86% 4 19.05% 4 19.05% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 20 9 47.37% 3 15.79% 5 26.32% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 28 8 34.78% 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 23
27 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 22 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 28 8 36.36% 5 22.73% 7 31.82% 2 9.09% 22
29 โรงเรียนบ้านวังทอง 23 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 22 8 40% 4 20% 6 30% 2 10% 20
31 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 24 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 7 30.43% 23
32 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 28 8 30.77% 3 11.54% 7 26.92% 8 30.77% 26
33 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 17 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
34 โรงเรียนบ้านจันทิมา 19 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
35 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 30 7 31.82% 9 40.91% 1 4.55% 5 22.73% 22
36 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 25 7 33.33% 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 21
37 โรงเรียนบ้านตอรัง 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านหนองแดน 18 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนบ้านลานหิน 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 15 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 26 6 28.57% 9 42.86% 5 23.81% 1 4.76% 21
42 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 22 6 30% 6 30% 5 25% 3 15% 20
43 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 19 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 18
44 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 15 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 13 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
46 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองโสน 25 5 21.74% 8 34.78% 5 21.74% 5 21.74% 23
51 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 26 5 22.73% 7 31.82% 2 9.09% 8 36.36% 22
52 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 18 5 27.78% 5 27.78% 6 33.33% 2 11.11% 18
53 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 23 5 27.78% 5 27.78% 2 11.11% 6 33.33% 18
54 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
56 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 20 5 35.71% 2 14.29% 6 42.86% 1 7.14% 14
57 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 18 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
60 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 24 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 16
63 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 14 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนบ้านวังประดา 10 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
67 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 12 3 25% 8 66.67% 0 0% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 19 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
73 โรงเรียนบ้านหนองขาม 15 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
74 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 13 3 23.08% 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 13
75 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 14 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
76 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 12 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านโนนโก 15 3 20% 3 20% 7 46.67% 2 13.33% 15
78 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 12 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
82 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 10 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 11 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 10 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
89 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 10 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
95 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 24 2 10.53% 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 19
97 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 24 2 9.52% 5 23.81% 5 23.81% 9 42.86% 21
98 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
99 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 14 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
100 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
102 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 11 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
105 โรงเรียนบ้านปางขนุน 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 15 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 6 42.86% 14
107 โรงเรียนบ้านลานทอง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
108 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
111 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 10 1 11.11% 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 9
122 โรงเรียนบ้านเก่า 9 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 10 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 9 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
126 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
127 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 10 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
128 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 10 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
131 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 9 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
132 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
133 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
135 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านพานทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
139 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านท่านา 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
142 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 9 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
143 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 8 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
144 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
145 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
149 โรงเรียนบ้านวังชมภู 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านหัวยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
155 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านสมอโคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 8 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านไร่ 8 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
168 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
169 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
170 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
171 โรงเรียนบ้านหนองทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านช่องลม 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
174 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 7 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
176 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
177 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
178 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านแม่บัว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านตลุกงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านแคทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 6 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
188 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
189 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
192 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนเทศบาล 3 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนบ้านวังโขน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]