หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 010 1.100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 22
2 051 1.200 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 18
3 062 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 3
4 071 2.000 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
5 070 2.000 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
6 092 3.000 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
7 102 4.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
8 103 4.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
9 708 4.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
10 709 4.300 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
11 511 5.100 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 25
12 513 5.100 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
13 510 5.200 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 23
14 514 5.200 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 17
15 512 5.300 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
16 515 5.300 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
17 509 5.400 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
18 516 5.400 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 tel. 0812804332
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]