สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 44 8 3 1 55
2 อนุบาลกำแพงเพชร 26 8 2 1 36
3 วัดคูยาง 23 3 1 1 27
4 บ้านสุวรรณภูมิ 21 8 7 3 36
5 อนุบาลไทรงาม 19 7 3 3 29
6 อนุบาลธรรมรัตน์ 18 8 4 4 30
7 สาธิต 18 5 0 1 23
8 เจริญสุขอุดมวิทยา 18 3 1 2 22
9 บ้านทรงธรรม 17 6 4 5 27
10 บ้านโนนจั่น 13 10 1 3 24
11 บ้านหนองใหญ่ 13 9 4 6 26
12 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 13 7 6 2 26
13 บ้านบางลาด 12 4 6 1 22
14 บ้านเกศกาสร 12 4 5 1 21
15 บ้านบ่อแก้ว 12 1 5 1 18
16 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 11 7 4 4 22
17 บ้านชัยภูมิ 10 13 3 6 26
18 สหวิทยาคม 10 3 2 5 15
19 อนุบาลลานกระบือ 10 0 4 3 14
20 บ้านโพธิ์พัฒนา 9 7 8 2 24
21 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 9 3 5 2 17
22 บ้านท่าไม้ 8 8 4 3 20
23 บ้านหนองหัววัว 8 7 4 2 19
24 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 8 5 7 2 20
25 บ้านวังทอง 8 5 5 3 18
26 บ้านลานไผ่ 8 3 7 8 18
27 ปัทมดรุณวิทย์ 8 3 1 3 12
28 บ้านจันทิมา 8 2 4 3 14
29 บ้านใหม่สามัคคี 7 9 7 5 23
30 ผินสหราษฎร์พัฒนา 7 6 3 1 16
31 บ้านเทพนคร 7 5 6 2 18
32 บ้านโนนใหญ่ 7 4 4 7 15
33 บ้านตอรัง 7 4 0 0 11
34 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 7 2 3 2 12
35 บ้านเกาะรากเสียด 6 9 5 1 20
36 บ้านเกาะน้ำโจน 6 7 5 2 18
37 บ้านทุ่งมหาชัย 6 6 5 3 17
38 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 3 6 3 15
39 บ้านหนองแดน 6 3 2 4 11
40 บ้านพรานกระต่าย 6 3 2 1 11
41 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 6 2 1 3 9
42 วัดกัลปพฤกษ์ 6 2 1 2 9
43 บ้านประดาเจ็ดรัง 6 2 1 0 9
44 บ้านลานหิน 6 1 2 0 9
45 บ้านหนองโสน 5 8 5 5 18
46 บ้านวังชะโอน 5 8 1 5 14
47 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 5 7 2 8 14
48 วัฒนราษฎร์ศึกษา 5 5 6 2 16
49 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 5 5 2 6 12
50 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 2 1 10
51 บ้านบึงพิไกร 5 3 1 3 9
52 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 5 2 6 1 13
53 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 5 2 0 0 7
54 บ้านหนองมะเกาะ 5 1 2 1 8
55 บ้านท่าเสากระโดง 4 3 4 2 11
56 วัฒนศิริวิทยา 4 3 3 0 10
57 บ้านวังตะเคียน 4 3 0 4 7
58 บ้านวังประดา 4 1 1 3 6
59 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 4 1 1 1 6
60 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 4 1 0 1 5
61 เพ็ชระศึกษา 4 0 1 1 5
62 บ้านคลองใหญ่ใต้ 4 0 0 1 4
63 บ้านแก้วสุวรรณ 4 0 0 0 4
64 บ้านคุยป่ายาง 3 8 0 1 11
65 นารีราษฎร์สามัคคี 3 7 3 1 13
66 บ้านหนองขาม 3 5 4 0 12
67 บ้านลานตาบัว 3 5 2 0 10
68 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 3 5 1 1 9
69 บ้านดงซ่อม 3 4 6 2 13
70 สิริแก้วเจริญ 3 4 6 0 13
71 บ้านมะเดื่อชุมพร 3 4 2 3 9
72 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 3 4 0 1 7
73 บ้านโนนโก 3 3 7 2 13
74 บ้านทุ่งมหาศาล 3 3 3 1 9
75 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 3 1 1 7
76 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 3 1 0 7
77 บ้านประชาสุขสันต์ 3 2 3 4 8
78 บ้านวังน้ำขาว 3 2 2 0 7
79 บ้านเมืองพาน 3 2 1 0 6
80 คลองใหญ่วิทยา 3 2 1 0 6
81 อนุบาลภู่ขจร 3 2 0 2 5
82 หนองลวกราษฎร์บำรุง 3 1 0 3 4
83 บ้านดาดทองเจริญ 3 1 0 1 4
84 บ้านสระสิงห์โต 3 1 0 1 4
85 ดรุณานุกูลหัวถนน 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
87 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 3 1 0 0 4
88 อนุบาลพรานกระต่าย 3 0 1 0 4
89 บ้านโขมงหัก 2 6 5 4 13
90 ตรีจุฬาศึกษา 2 5 5 9 12
91 บ้านลานสะเดา 2 5 3 1 10
92 อ่างทองพัฒนา 2 4 4 4 10
93 บ้านเนินกรอย 2 4 2 5 8
94 บ้านคลองห้วยยั้ง 2 4 0 0 6
95 บ้านบึงทับแรต 2 3 5 4 10
96 บ้านใหม่พัฒนา 2 3 5 2 10
97 ประชารัฐพัฒนา 2 3 2 0 7
98 บ้านวังไม้แดง 2 3 1 1 6
99 บ้านบึงลูกนก 2 3 0 3 5
100 บ้านปางขนุน 2 3 0 1 5
101 บ้านทุ่งตาพุก 2 2 4 6 8
102 บ้านลานทอง 2 2 2 2 6
103 บ้านหงษ์ทอง 2 2 2 1 6
104 หนองแขมประชาสรรค์ 2 2 0 4 4
105 บ้านหนองละมั่งทอง 2 2 0 0 4
106 บ้านเขาวังเยี่ยม 2 2 0 0 4
107 บ้านลำมะโกรก 2 1 4 2 7
108 บ้านเกาะสะบ้า 2 1 2 0 5
109 บ้านคลองเมือง 2 1 1 1 4
110 บ้านเขาคีริส 2 1 0 1 3
111 บ้านอินทรานุสรณ์ 2 1 0 0 3
112 บ้านหนองรี 2 1 0 0 3
113 บ้านหนองปากดง 2 1 0 0 3
114 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 0 1 0 3
115 วัดโพธาราม 2 0 0 1 2
116 บ้านเด่นพระ 1 7 1 0 9
117 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 1 5 2 1 8
118 วัดราษฎร์เจริญพร 1 4 2 2 7
119 บ้านห้วยน้ำใส 1 4 2 1 7
120 บ้านคุยบ้านโอง 1 4 2 1 7
121 บ้านเกาะพิมูล 1 3 2 0 6
122 ปราสาทอนุสรณ์ 1 3 1 3 5
123 บ้านมอสมบัติ 1 3 1 2 5
124 บ้านปรือพันไถ 1 3 0 0 4
125 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 2 1 3 4
126 บ้านท่าเสลี่ยง 1 2 1 2 4
127 บ้านบึงมาลย์ 1 2 1 0 4
128 บ้านพานทอง 1 2 1 0 4
129 บ้านวังโบสถ์ 1 2 0 2 3
130 บ้านลานกระทิง 1 2 0 0 3
131 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 2 0 0 3
132 บ้านเทียมเจริญ 1 2 0 0 3
133 บ้านท่านา 1 1 3 2 5
134 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 1 2 3 4
135 บ้านวังมะค่า 1 1 2 3 4
136 บ้านลานช้างท่าว 1 1 2 2 4
137 บ้านลานดอกไม้ 1 1 2 1 4
138 บ้านปลักไม้ดำ 1 1 2 1 4
139 บ้านอาชานุสรณ์ 1 1 2 0 4
140 บ้านวังตะแบก 1 1 1 3 3
141 บ้านวังชมภู 1 1 1 0 3
142 บ้านเขาน้ำเพชร 1 1 1 0 3
143 บ้านไร่ลำปาง 1 1 0 1 2
144 บ้านบ่อตาโพธิ์ 1 1 0 1 2
145 บ้านหัวยาง 1 1 0 1 2
146 บ้านใหม่เขานิยม 1 1 0 0 2
147 อนุบาลอุทิศศึกษา 1 1 0 0 2
148 บ้านทุ่งรวงทอง 1 0 2 1 3
149 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 0 1 2 2
150 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1 0 1 0 2
151 หนองบัวราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
152 บ้านคุยประดู่ 1 0 1 0 2
153 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 0 1 0 2
154 บ้านหนองไม้กอง 1 0 0 2 1
155 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 1
156 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
157 บ้านสมอโคน 1 0 0 0 1
158 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองหัวควาย 1 0 0 0 1
160 บ้านไทรย้อย 1 0 0 0 1
161 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1 0 0 0 1
162 บ้านคุยมะม่วง 0 5 0 0 5
163 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 4 1 0 5
164 บ้านทุ่งน้ำตก 0 4 0 0 4
165 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 4 0 0 4
166 บ้านไร่ 0 3 3 2 6
167 บ้านเก่า 0 3 2 0 5
168 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 2 2 3 4
169 บ้านดงตาจันทร์ 0 2 1 3 3
170 บ้านคลองเรือ 0 2 1 2 3
171 บ้านหนองทราย 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองวัวดำ 0 2 0 0 2
173 บ้านช่องลม 0 1 3 1 4
174 บ้านไตรตรึงษ์ 0 1 2 0 3
175 บ้านนาป่าแดง 0 1 0 5 1
176 ยอดประชาสรรค์ 0 1 0 3 1
177 บ้านป่าถั่ว 0 1 0 2 1
178 บ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 0 1 0 2 1
179 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 1 0 1 1
180 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 1 1
181 บ้านแม่บัว 0 1 0 1 1
182 บ้านคุยแขวน 0 1 0 0 1
183 บ้านตลุกงาม 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองตากล้า 0 1 0 0 1
185 บ้านแคทอง 0 1 0 0 1
186 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 1 0 0 1
187 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 3 3 3
188 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 2 2 2
189 บ้านบึงกระดาน 0 0 2 0 2
190 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 2 0 2
191 บ้านคลองสีนวล 0 0 1 1 1
192 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองกรด 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองทอง 0 0 1 0 1
195 บ้านโนนสมอ 0 0 1 0 1
196 เทศบาล 3 0 0 1 0 1
197 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 1 0
198 อนุบาลสมนึก 0 0 0 1 0
199 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 0 0 0 0 0
200 บ้านวังโขน 0 0 0 0 0
รวม 757 534 364 314 1,969