สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 15 11 13 39 44 8 3 1 55
2 อนุบาลกำแพงเพชร 15 4 1 20 26 8 2 1 36
3 สาธิต 10 4 3 17 18 5 0 1 23
4 บ้านสุวรรณภูมิ 9 4 3 16 21 8 7 3 36
5 วัดคูยาง 8 2 8 18 23 3 1 1 27
6 บ้านบางลาด 5 6 1 12 12 4 6 1 22
7 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 5 3 5 13 13 7 6 2 26
8 บ้านโพธิ์พัฒนา 5 2 1 8 9 7 8 2 24
9 บ้านโนนจั่น 4 1 5 10 13 10 1 3 24
10 บ้านโนนใหญ่ 4 1 2 7 7 4 4 7 15
11 บ้านเกาะน้ำโจน 4 0 2 6 6 7 5 2 18
12 อนุบาลธรรมรัตน์ 3 4 4 11 18 8 4 4 30
13 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 3 4 3 10 11 7 4 4 22
14 บ้านหนองใหญ่ 3 3 1 7 13 9 4 6 26
15 อนุบาลลานกระบือ 3 3 0 6 10 0 4 3 14
16 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 3 1 1 5 6 3 6 3 15
17 บ้านทุ่งมหาชัย 3 1 0 4 6 6 5 3 17
18 วัฒนราษฎร์ศึกษา 3 1 0 4 5 5 6 2 16
19 บ้านพรานกระต่าย 3 0 2 5 6 3 2 1 11
20 บ้านเทพนคร 3 0 1 4 7 5 6 2 18
21 อนุบาลภู่ขจร 3 0 1 4 3 2 0 2 5
22 อนุบาลไทรงาม 2 6 5 13 19 7 3 3 29
23 บ้านทรงธรรม 2 5 3 10 17 6 4 5 27
24 บ้านท่าไม้ 2 3 1 6 8 8 4 3 20
25 บ้านตอรัง 2 3 1 6 7 4 0 0 11
26 บ้านบ่อแก้ว 2 2 2 6 12 1 5 1 18
27 บ้านชัยภูมิ 2 2 1 5 10 13 3 6 26
28 บ้านวังชะโอน 2 2 1 5 5 8 1 5 14
29 บ้านหนองแดน 2 1 2 5 6 3 2 4 11
30 บ้านหนองหัววัว 2 1 1 4 8 7 4 2 19
31 บ้านประดาเจ็ดรัง 2 0 4 6 6 2 1 0 9
32 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 2 0 1 3 4 1 1 1 6
33 บ้านวังน้ำขาว 2 0 0 2 3 2 2 0 7
34 บ้านบึงลูกนก 2 0 0 2 2 3 0 3 5
35 บ้านอินทรานุสรณ์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
36 เจริญสุขอุดมวิทยา 1 6 4 11 18 3 1 2 22
37 ปัทมดรุณวิทย์ 1 3 2 6 8 3 1 3 12
38 บ้านเกาะรากเสียด 1 3 2 6 6 9 5 1 20
39 บ้านใหม่สามัคคี 1 3 1 5 7 9 7 5 23
40 บ้านจันทิมา 1 2 3 6 8 2 4 3 14
41 บ้านลานไผ่ 1 2 2 5 8 3 7 8 18
42 บ้านวังทอง 1 2 1 4 8 5 5 3 18
43 เพ็ชระศึกษา 1 2 0 3 4 0 1 1 5
44 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 3 1 0 3 4
45 บ้านปางขนุน 1 2 0 3 2 3 0 1 5
46 บ้านลานหิน 1 1 1 3 6 1 2 0 9
47 บ้านคุยป่ายาง 1 1 1 3 3 8 0 1 11
48 ดรุณานุกูลหัวถนน 1 1 1 3 3 1 0 0 4
49 สหวิทยาคม 1 1 0 2 10 3 2 5 15
50 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 1 0 2 8 5 7 2 20
51 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 5 2 6 1 13
52 วัฒนศิริวิทยา 1 1 0 2 4 3 3 0 10
53 วัดกัลปพฤกษ์ 1 0 1 2 6 2 1 2 9
54 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1 0 1 2 5 2 0 0 7
55 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 1 0 1 2 4 1 0 1 5
56 บ้านดงซ่อม 1 0 1 2 3 4 6 2 13
57 บ้านประชาสุขสันต์ 1 0 1 2 3 2 3 4 8
58 อ่างทองพัฒนา 1 0 1 2 2 4 4 4 10
59 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 5 8 5 5 18
60 บ้านลานตาบัว 1 0 0 1 3 5 2 0 10
61 บ้านเมืองพาน 1 0 0 1 3 2 1 0 6
62 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 อนุบาลพรานกระต่าย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
64 บ้านคลองห้วยยั้ง 1 0 0 1 2 4 0 0 6
65 บ้านปรือพันไถ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
66 บ้านบึงมาลย์ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
67 บ้านลานกระทิง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
68 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
69 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 1 2 3 4
70 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านเกศกาสร 0 6 2 8 12 4 5 1 21
73 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 0 3 2 5 9 3 5 2 17
74 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 0 3 0 3 7 2 3 2 12
75 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 0 3 0 3 5 7 2 8 14
76 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 0 2 2 4 6 2 1 3 9
77 บ้านวังตะเคียน 0 2 2 4 4 3 0 4 7
78 สิริแก้วเจริญ 0 2 1 3 3 4 6 0 13
79 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 2 0 2 3 3 1 0 7
80 บ้านหนองรี 0 2 0 2 2 1 0 0 3
81 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 2 0 2 2 0 1 0 3
82 บ้านโขมงหัก 0 1 2 3 2 6 5 4 13
83 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 1 2 5 3 2 1 10
84 บ้านวังประดา 0 1 1 2 4 1 1 3 6
85 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 3 5 4 0 12
86 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 1 1 2 3 1 0 0 4
87 บ้านเนินกรอย 0 1 1 2 2 4 2 5 8
88 ประชารัฐพัฒนา 0 1 1 2 2 3 2 0 7
89 บ้านเด่นพระ 0 1 1 2 1 7 1 0 9
90 บ้านอาชานุสรณ์ 0 1 1 2 1 1 2 0 4
91 บ้านไร่ลำปาง 0 1 1 2 1 1 0 1 2
92 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 0 1 0 1 5 5 2 6 12
93 บ้านแก้วสุวรรณ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านทุ่งตาพุก 0 1 0 1 2 2 4 6 8
95 วัดโพธาราม 0 1 0 1 2 0 0 1 2
96 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 1 0 1 1 5 2 1 8
97 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 1 4 2 1 7
98 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
99 บ้านหนองไม้กอง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
100 บ้านสมอโคน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
102 บ้านโนนโก 0 0 3 3 3 3 7 2 13
103 บ้านบึงทับแรต 0 0 3 3 2 3 5 4 10
104 บ้านหนองมะเกาะ 0 0 2 2 5 1 2 1 8
105 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 2 2 4 0 0 1 4
106 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 2 2 1 4 2 2 7
107 ผินสหราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 7 6 3 1 16
108 บ้านบึงพิไกร 0 0 1 1 5 3 1 3 9
109 นารีราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 3 7 3 1 13
110 คลองใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
111 บ้านดาดทองเจริญ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
112 บ้านวังไม้แดง 0 0 1 1 2 3 1 1 6
113 บ้านลำมะโกรก 0 0 1 1 2 1 4 2 7
114 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1 2 1 2 0 5
115 บ้านหนองปากดง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 บ้านมอสมบัติ 0 0 1 1 1 3 1 2 5
117 บ้านเทียมเจริญ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
118 บ้านลานดอกไม้ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
119 บ้านวังชมภู 0 0 1 1 1 1 1 0 3
120 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
121 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
122 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านทุ่งน้ำตก 0 0 1 1 0 4 0 0 4
124 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
125 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 0 0 4 3 4 2 11
126 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 0 0 0 3 5 1 1 9
127 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0 3 4 2 3 9
128 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 0 0 3 4 0 1 7
129 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 0 0 3 3 3 1 9
130 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
131 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0 3 1 0 1 4
132 ตรีจุฬาศึกษา 0 0 0 0 2 5 5 9 12
133 บ้านลานสะเดา 0 0 0 0 2 5 3 1 10
134 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 2 3 5 2 10
135 บ้านลานทอง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
136 บ้านหงษ์ทอง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
137 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 2 0 4 4
138 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านคลองเมือง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
141 บ้านเขาคีริส 0 0 0 0 2 1 0 1 3
142 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
143 บ้านเกาะพิมูล 0 0 0 0 1 3 2 0 6
144 ปราสาทอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 3 1 3 5
145 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
146 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
147 บ้านพานทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
149 บ้านท่านา 0 0 0 0 1 1 3 2 5
150 บ้านวังมะค่า 0 0 0 0 1 1 2 3 4
151 บ้านลานช้างท่าว 0 0 0 0 1 1 2 2 4
152 บ้านปลักไม้ดำ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
153 บ้านวังตะแบก 0 0 0 0 1 1 1 3 3
154 บ้านเขาน้ำเพชร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านหัวยาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
156 บ้านใหม่เขานิยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
159 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
160 บ้านคุยประดู่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านคุยมะม่วง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
166 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 0 0 0 0 4 1 0 5
167 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0 0 4 0 0 4
168 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
169 บ้านเก่า 0 0 0 0 0 3 2 0 5
170 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0 0 2 2 3 4
171 บ้านดงตาจันทร์ 0 0 0 0 0 2 1 3 3
172 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
173 บ้านหนองทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านช่องลม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
176 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
177 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0 0 1 0 5 1
178 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
179 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
180 บ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
181 บ้านแม่บัว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 บ้านคุยแขวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านตลุกงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านแคทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 3 3 3
188 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
189 บ้านบึงกระดาน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
191 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
192 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองกรด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านโนนสมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านวังโขน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 161 153 492 757 534 364 314 1,655