หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2557 09.00 ในวันแข่งขันให้นำอุปกรณ์ต่อไปนี้มาในวันแข่งขันด้วย...
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2557 09.00 น
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล2 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สังคมศึกษา 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2557 09.00 น-12.00 น.
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง พิเศษ 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 4 ต.ค. 2557 09.00 น-10.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]