หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 หน้าห้องคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 หน้าห้องคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 หน้าห้องคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เจริญศรี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เจริญศรี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.กพ.2 ห้องประชุมคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สพป.กพ.2 ห้องประชุมคฤหบดี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ทางเดินชั้น 3 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิบูล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ขวัญถุง 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง รองฯชาลี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง รองฯกฤชอุดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง รองฯสมศักดิ์ 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 สพป.กพ.2 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมเล็กติดห้องสมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
18 744 สวดมนต์แปล(บาลี-อังกฤษ) ป.1-ม.3 ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 1 5 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]