หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.2/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.2/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.3/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.3/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.4/2 4 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.1/1 และ ห้อง ป.1/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.2/1 และ ห้อง ป.2/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.3/1 และ ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]