สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบึงหล่ม 11 8 6 25 22 9 3 2 34
2 อุทิศศึกษา 8 0 4 12 16 2 1 1 19
3 บ้านปากคลองลาน 7 3 3 13 12 9 1 5 22
4 อนุบาลคลองลาน 6 5 4 15 16 7 6 3 29
5 บ้านมอเจริญ 6 1 2 9 12 1 2 0 15
6 บ้านส่องตาแล 5 7 3 15 15 4 3 1 22
7 ชุมชนบ้านคลองลาน 5 4 3 12 14 8 3 2 25
8 บ้านคลองลึกพัฒนา 5 4 2 11 10 3 1 2 14
9 บ้านอุดมทรัพย์ 5 3 3 11 16 2 1 0 19
10 บ้านสุขสำราญ 4 5 3 12 14 8 1 4 23
11 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 4 5 3 12 13 3 3 6 19
12 บ้านหนองชะแอน 4 3 2 9 11 6 5 6 22
13 ชุมชนบ้านสลกบาตร 4 2 0 6 6 2 2 3 10
14 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 4 1 1 6 7 1 3 2 11
15 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 4 1 0 5 6 3 3 8 12
16 อนุบาลคลองขลุง 4 0 2 6 6 4 2 5 12
17 วัดพรหมประดิษฐ์ 3 5 4 12 13 10 9 5 32
18 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 3 4 4 11 7 5 5 1 17
19 บ้านเพชรมงคล 3 2 1 6 9 4 2 0 15
20 อนุบาลปางศิลาทอง 3 2 0 5 8 6 8 1 22
21 บ้านช้างคับ 3 1 2 6 8 6 1 4 15
22 บ้านหนองน้ำแดง 3 0 5 8 7 4 0 1 11
23 บ้านทุ่งทอง 3 0 2 5 13 7 3 3 23
24 บ้านทรัพย์มะนาว 3 0 2 5 4 10 3 3 17
25 เทพผดุงศิษย์ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
26 ศรีวรลักษณ์ 2 4 1 7 10 2 1 0 13
27 บ้านท่าขึ้น 2 3 2 7 8 4 9 8 21
28 บ้านใหม่หนองยาง 2 3 1 6 11 5 3 2 19
29 บ้านชายเคือง 2 3 0 5 7 4 5 3 16
30 บ้านวังบัว 2 3 0 5 4 6 6 7 16
31 บ้านวังตาช่วย 2 2 2 6 6 9 5 2 20
32 บ้านปางตาไว 2 2 2 6 6 4 4 3 14
33 บ้านคลองแขยง 2 2 1 5 9 0 2 2 11
34 บ้านคลองแขยงวิทยา 2 2 1 5 5 3 3 5 11
35 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 2 2 1 5 5 0 0 1 5
36 บ้านวังชะโอน 2 2 0 4 5 7 4 6 16
37 บ้านพัดโบก 2 1 3 6 6 4 2 2 12
38 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 3 6 6 3 3 2 12
39 บ้านโชคชัยพัฒนา 2 1 2 5 7 2 2 2 11
40 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 1 1 4 5 4 1 2 10
41 รังษีวิทยา 2 0 3 5 4 1 1 1 6
42 บ้านถาวรวัฒนา 2 0 1 3 5 6 4 0 15
43 บ้านพรหมมาสามัคคี 2 0 1 3 5 1 1 0 7
44 บ้านหัวรัง 2 0 1 3 3 6 4 0 13
45 บ้านถนนน้อย 2 0 1 3 3 2 2 2 7
46 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 2 0 1 3 3 2 0 0 5
47 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 0 0 2 3 2 1 2 6
48 บ้านคลองไพร 2 0 0 2 3 0 1 2 4
49 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 0 2 2 0 0 1 2
50 บ้านคลองสุขใจ 1 3 4 8 6 2 1 2 9
51 บ้านใหม่เจริญสุข 1 3 3 7 9 4 4 3 17
52 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 3 3 7 6 3 8 7 17
53 บ้านเขาพริกไทย 1 3 0 4 6 1 1 0 8
54 บ้านท่าช้าง 1 3 0 4 4 0 0 0 4
55 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1 2 4 7 8 2 2 1 12
56 บ้านเกาะฝ้าย 1 2 2 5 6 2 0 0 8
57 ชุมชนประชาสามัคคี 1 2 1 4 5 5 5 5 15
58 วัชรสหศึกษา 1 2 1 4 4 3 0 1 7
59 บ้านวังน้ำแดง 1 2 1 4 4 1 0 2 5
60 วชิรสารศึกษา 1 1 1 3 2 3 4 2 9
61 บ้านหนองตะเคียน 1 1 0 2 4 6 1 1 11
62 วัดคูหาสวรรค์ 1 1 0 2 3 3 2 1 8
63 บ้านไพรสวรรค์ 1 0 2 3 6 1 0 0 7
64 บ้านโพธิ์ทอง 1 0 2 3 3 0 0 0 3
65 อนุบาลวังไทร 1 0 2 3 2 4 7 0 13
66 บ้านคลองขุด 1 0 2 3 2 1 0 2 3
67 บ้านหาดชะอม 1 0 1 2 6 0 2 2 8
68 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 0 1 2 1 2 2 1 5
69 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 1 0 0 1 4 4 3 2 11
70 บ้านวังน้ำ 1 0 0 1 3 0 2 2 5
71 บ้านแปลงสี่ 1 0 0 1 2 2 1 1 5
72 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0 1 1 2 2 2 5
73 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1 1 0 3 1 4
74 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 อนุบาลธัญรดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 0 4 0 4 4 6 1 2 11
77 บ้านคลองมดแดง 0 3 3 6 11 5 3 4 19
78 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 2 2 4 6 3 0 0 9
79 บ้านท่าพุทรา 0 2 2 4 5 8 1 2 14
80 บ้านบึงสำราญ 0 2 2 4 5 4 4 1 13
81 วัดหนองเหมือด 0 2 1 3 8 5 4 5 17
82 หนองปรือประชาสรรค์ 0 2 1 3 6 3 1 1 10
83 บ้านหัวเสลา 0 2 1 3 5 4 2 0 11
84 บ้านคลองเตย 0 2 1 3 4 0 0 0 4
85 ประชารักษ์ศึกษา 0 2 1 3 3 5 4 8 12
86 บ้านปางลับแล 0 2 0 2 3 0 1 0 4
87 สหะราษฎร์วิทยา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
88 บ้านวังหันน้ำดึง 0 2 0 2 1 4 6 6 11
89 บ้านทุ่งซ่าน 0 1 1 2 4 7 1 2 12
90 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 0 1 1 2 2 1 0 1 3
91 บ้านหนองโมก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
92 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 1 1 2 1 3 2 3 6
93 บ้านไร่ดอนแตง 0 1 1 2 1 1 0 4 2
94 อ่างทองราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 6 5 6 0 17
95 บ้านคอปล้อง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
96 บ้านรังแถว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
97 วัดคลองเจริญ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
98 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
99 บ้านวังพลับ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
100 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 สักงามประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 5 3 1 9
102 บ้านเปาะสวอง 0 1 0 1 1 4 0 2 5
103 บ้านใหม่ธงชัย 0 1 0 1 1 2 3 1 6
104 บ้านไร่ใหม่ 0 1 0 1 1 2 2 3 5
105 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 1 1 0 3 2
106 พิบูลวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 2 1 3
107 บ้านหนองผักหนาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 1 0 1 0 2 0 2 2
109 บ้านบึงลาด 0 0 2 2 2 2 0 1 4
110 เบญจมาศศึกษา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
111 บ้านจอมทองพัฒนา 0 0 2 2 1 1 0 3 2
112 วัดพิกุลทอง 0 0 1 1 4 2 2 10 8
113 บ้านถนนงาม 0 0 1 1 3 3 0 0 6
114 วัดแสงอุทัย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
115 บ้านวังตะล่อม 0 0 1 1 2 1 1 2 4
116 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 1 1 2 0 1 2 3
117 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
118 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 1 1 1 3 3 4 7
119 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
121 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 0 1 1 0 2 2 1 4
122 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 0 1 1 0 2 0 0 2
123 บ้านศรีไพศาล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
124 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0 4 1 5 0 10
125 วชิรนิติโสภณ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
126 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 3 1 1 3 5
127 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
128 บ้านนิคม 0 0 0 0 2 5 1 0 8
129 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 2 4 0 0 6
130 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 2 3 0 4 5
131 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
132 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
133 บ้านโป่งแต้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
134 บ้านช่องลม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
135 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
136 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านโพธิ์เอน 0 0 0 0 1 5 4 0 10
138 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 4 3 4 8
139 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
140 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
141 บ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
142 รอดนิลวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
143 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 1 2 0 2 3
144 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
145 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
146 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 1 1 3 0 5
147 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 0 0 1 1 2 3 4
148 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 1 2 2 4
149 บ้านเกาะตาล 0 0 0 0 1 1 2 1 4
150 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0 0 1 1 1 0 3
152 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
154 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
155 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองช้างงาม 0 0 0 0 1 0 4 2 5
158 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 1 0 3 1 4
159 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
160 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
161 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านสามแยก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
164 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 0 2 5 0 7
165 วัดอุเบกขาราม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
166 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
167 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
168 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
169 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
178 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 175 156 518 679 428 319 294 1,426