สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบึงหล่ม 12 8 6 26 23 9 3 2 35
2 อุทิศศึกษา 8 0 4 12 16 2 1 1 19
3 บ้านทรัพย์มะนาว 8 0 3 11 10 10 3 3 23
4 อนุบาลคลองลาน 7 7 5 19 20 7 6 3 33
5 บ้านปากคลองลาน 7 3 4 14 12 10 1 5 23
6 บ้านอุดมทรัพย์ 6 3 3 12 17 2 1 0 20
7 บ้านมอเจริญ 6 1 2 9 12 1 2 0 15
8 บ้านส่องตาแล 5 7 3 15 15 4 3 1 22
9 ชุมชนบ้านคลองลาน 5 4 3 12 14 8 3 2 25
10 บ้านคลองลึกพัฒนา 5 4 2 11 10 4 1 2 15
11 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 4 7 5 16 18 5 5 6 28
12 บ้านสุขสำราญ 4 5 3 12 14 8 1 4 23
13 บ้านชายเคือง 4 5 3 12 11 10 8 4 29
14 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 4 4 4 12 8 5 5 1 18
15 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 4 4 0 8 8 4 3 8 15
16 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 4 3 3 10 9 3 8 7 20
17 บ้านหนองชะแอน 4 3 2 9 11 6 5 6 22
18 บ้านเพชรมงคล 4 3 1 8 11 5 2 0 18
19 อนุบาลปางศิลาทอง 4 3 0 7 10 7 8 3 25
20 ชุมชนบ้านสลกบาตร 4 2 0 6 6 2 2 3 10
21 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 4 1 1 6 7 1 3 2 11
22 อนุบาลคลองขลุง 4 0 2 6 6 4 2 5 12
23 วัดพรหมประดิษฐ์ 3 5 4 12 13 11 9 5 33
24 บ้านท่าขึ้น 3 3 2 8 9 4 9 8 22
25 บ้านปางตาไว 3 2 2 7 7 4 4 4 15
26 บ้านวังชะโอน 3 2 0 5 6 7 4 6 17
27 บ้านช้างคับ 3 1 3 7 9 6 2 4 17
28 บ้านหนองน้ำแดง 3 0 6 9 7 6 1 1 14
29 บ้านทุ่งทอง 3 0 2 5 13 7 3 3 23
30 บ้านพรหมมาสามัคคี 3 0 1 4 7 1 2 2 10
31 เทพผดุงศิษย์ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
32 ศรีวรลักษณ์ 2 4 1 7 10 2 1 0 13
33 ชุมชนประชาสามัคคี 2 4 1 7 8 5 6 5 19
34 บ้านวังตาช่วย 2 3 4 9 8 12 6 2 26
35 บ้านใหม่หนองยาง 2 3 1 6 11 5 3 2 19
36 บ้านวังบัว 2 3 0 5 4 7 6 8 17
37 บ้านคลองแขยง 2 2 1 5 9 0 2 2 11
38 บ้านคลองแขยงวิทยา 2 2 1 5 5 3 3 5 11
39 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 2 2 1 5 5 0 0 1 5
40 อ่างทองราษฎร์วิทยา 2 2 0 4 8 7 7 1 22
41 บ้านพัดโบก 2 1 3 6 6 4 2 2 12
42 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 3 6 6 3 3 2 12
43 รอดนิลวิทยา 2 1 3 6 5 5 1 0 11
44 บ้านโชคชัยพัฒนา 2 1 2 5 7 2 2 2 11
45 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 1 2 5 5 4 2 2 11
46 รังษีวิทยา 2 0 3 5 4 1 1 1 6
47 บ้านถาวรวัฒนา 2 0 1 3 5 6 4 0 15
48 บ้านหัวรัง 2 0 1 3 3 6 4 0 13
49 บ้านถนนน้อย 2 0 1 3 3 2 2 2 7
50 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 2 0 1 3 3 2 0 0 5
51 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 0 0 2 3 2 1 2 6
52 บ้านคลองไพร 2 0 0 2 3 0 1 2 4
53 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 0 2 2 0 0 1 2
54 บ้านคลองสุขใจ 1 3 4 8 6 2 1 2 9
55 บ้านใหม่เจริญสุข 1 3 3 7 9 4 4 3 17
56 บ้านวังน้ำแดง 1 3 2 6 6 1 0 2 7
57 บ้านเขาพริกไทย 1 3 0 4 6 1 1 1 8
58 บ้านท่าช้าง 1 3 0 4 4 0 0 0 4
59 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1 2 4 7 8 2 2 1 12
60 บ้านเกาะฝ้าย 1 2 2 5 6 2 0 0 8
61 วัชรสหศึกษา 1 2 1 4 4 3 0 1 7
62 บ้านดงเย็น 1 2 0 3 4 5 4 4 13
63 บ้านวังหันน้ำดึง 1 2 0 3 2 4 6 6 12
64 วชิรสารศึกษา 1 1 1 3 2 3 4 2 9
65 บ้านหนองตะเคียน 1 1 0 2 4 6 1 1 11
66 วัดคูหาสวรรค์ 1 1 0 2 3 3 2 1 8
67 บ้านระหานประชาศึกษา 1 1 0 2 3 1 2 5 6
68 วัดอุเบกขาราม 1 1 0 2 2 2 5 5 9
69 บ้านไพรสวรรค์ 1 0 2 3 6 1 0 0 7
70 บ้านโพธิ์ทอง 1 0 2 3 3 0 0 0 3
71 อนุบาลวังไทร 1 0 2 3 2 4 7 0 13
72 บ้านคลองขุด 1 0 2 3 2 2 0 2 4
73 บ้านหาดชะอม 1 0 1 2 6 0 2 2 8
74 บ้านโพธิ์เอน 1 0 1 2 2 5 5 0 12
75 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 0 1 2 1 2 2 1 5
76 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 1 0 1 2 0 3 0 0 3
77 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 1 0 0 1 4 4 3 2 11
78 บ้านวังน้ำ 1 0 0 1 3 0 2 2 5
79 บ้านสระตาพรม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านแปลงสี่ 1 0 0 1 2 2 1 1 5
81 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0 1 1 2 2 2 5
82 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1 1 0 3 1 4
83 บ้านชุมนาก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
84 อนุบาลธัญรดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 0 4 0 4 4 6 1 2 11
86 บ้านคลองมดแดง 0 3 3 6 11 5 3 4 19
87 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 2 2 4 6 3 0 0 9
88 บ้านท่าพุทรา 0 2 2 4 5 8 1 2 14
89 บ้านบึงสำราญ 0 2 2 4 5 5 5 2 15
90 วัดหนองเหมือด 0 2 1 3 8 5 4 5 17
91 หนองปรือประชาสรรค์ 0 2 1 3 6 3 1 1 10
92 บ้านหัวเสลา 0 2 1 3 5 4 2 0 11
93 บ้านคลองเตย 0 2 1 3 4 0 0 0 4
94 ประชารักษ์ศึกษา 0 2 1 3 3 5 4 8 12
95 บ้านปางลับแล 0 2 0 2 3 0 1 0 4
96 สหะราษฎร์วิทยา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
97 บ้านทุ่งซ่าน 0 1 1 2 4 7 1 2 12
98 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 0 1 1 2 2 1 0 1 3
99 บ้านหนองโมก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
100 บ้านบึงหล่มสามัคคี 0 1 1 2 1 3 2 3 6
101 บ้านไร่ดอนแตง 0 1 1 2 1 2 0 4 3
102 บ้านห้วยน้อย 0 1 0 1 2 3 3 1 8
103 บ้านคอปล้อง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
104 บ้านรังแถว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
105 วัดคลองเจริญ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
106 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
107 บ้านวังพลับ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
108 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 สักงามประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 5 3 1 9
110 บ้านเปาะสวอง 0 1 0 1 1 4 0 3 5
111 บ้านใหม่ธงชัย 0 1 0 1 1 2 3 1 6
112 บ้านไร่ใหม่ 0 1 0 1 1 2 2 3 5
113 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 1 1 0 3 2
114 พิบูลวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 2 1 3
115 บ้านหนองผักหนาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
116 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 1 0 1 0 2 0 2 2
117 บ้านบึงลาด 0 0 2 2 2 2 0 1 4
118 เบญจมาศศึกษา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
119 บ้านจอมทองพัฒนา 0 0 2 2 1 1 0 3 2
120 วัดพิกุลทอง 0 0 1 1 5 2 2 11 9
121 บ้านถนนงาม 0 0 1 1 3 3 0 0 6
122 วัดแสงอุทัย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
123 บ้านวังตะล่อม 0 0 1 1 2 1 1 2 4
124 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 0 0 1 1 2 0 1 2 3
125 บ้านทุ่งหันตรา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
126 อนุบาลบึงสามัคคี 0 0 1 1 1 3 3 4 7
127 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
129 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 0 1 1 0 2 2 1 4
130 บ้านศรีไพศาล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
131 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0 4 1 5 0 10
132 วชิรนิติโสภณ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
133 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 3 1 1 4 5
134 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
135 บ้านนิคม 0 0 0 0 2 5 1 0 8
136 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 2 4 0 0 6
137 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 2 3 0 4 5
138 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
140 บ้านโป่งแต้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
141 บ้านช่องลม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
142 บ้านกระโดนเตี้ย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
143 วรรณวัฒน์ศึกษา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
144 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
145 บ้านศรีทองสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
146 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 1 2 0 2 3
147 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 1 2 0 2 3
148 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองช้างงาม 0 0 0 0 1 1 5 3 7
150 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
151 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 1 1 3 0 5
152 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 1 2 2 4
153 บ้านเกาะตาล 0 0 0 0 1 1 2 1 4
154 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
155 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านไผ่งาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
158 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านป่าเหียง 0 0 0 0 1 0 3 1 4
160 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
161 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
162 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 บ้านสามแยก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 คีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
165 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 0 0 0 2 5 0 7
166 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
167 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
168 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
169 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านแม่ลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านท่ามะเขือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
174 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
178 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 197 174 590 741 461 340 312 1,542