กลุ่มโรงเรียนสังกัด : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
  
ลำดับ : 1 [008] กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s8
รหัสผ่าน : 2761CN
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 2 [006] กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษบุรี
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s6
รหัสผ่าน : KDXWJW
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 3 [012] กลุ่มโรงเรียนคลองขลุง
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s12
รหัสผ่าน : JWBUXK
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 4 [015] กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s15
รหัสผ่าน : 93SN9Q
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 5 [013] กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s13
รหัสผ่าน : 6VGFHT
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 6 [014] กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s14
รหัสผ่าน : E7EYSA
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 7 [018] กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s18
รหัสผ่าน : C9CCND
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 8 [019] กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s19
รหัสผ่าน : Y4C8MN
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 9 [004] กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s4
รหัสผ่าน : 7V94QV
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 10 [005] กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s5
รหัสผ่าน : VBAYGE
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 11 [016] กลุ่มโรงเรียนปางศิลา
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s16
รหัสผ่าน : 7AAHZE
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 12 [020] กลุ่มโรงเรียนระหานเทพนิมิต
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s20
รหัสผ่าน : V681F7
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 13 [010] กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s10
รหัสผ่าน : FAG45X
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 14 [007] กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s7
รหัสผ่าน : D5A5QU
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 15 [011] กลุ่มโรงเรียนวังแขมวังยาง
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s11
รหัสผ่าน : NX9A4B
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 16 [009] กลุ่มโรงเรียนวังไทร
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s9
รหัสผ่าน : 8QX5WG
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 17 [003] กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางภาวิณี กระแสร์ญาณ
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s3
รหัสผ่าน : X8R8G8
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 18 [022] กลุ่มโรงเรียนเอกชน
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s22
รหัสผ่าน : 2B3FGD
ข้อมูลติดต่อ: โทร. 0877314711 , E-mail : thararatkpp@hotmail.com

ลำดับ : 19 [002] กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายณรงค์ เกี้ยวเกิด
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s2
รหัสผ่าน : U1TPNC
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :

ลำดับ : 20 [017] กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนา
สังกัดสนามแข่งขัน : สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
URL: http://north64.sillapa.net/sp-kpt2
การเข้าสู่ระบบ หน้าหลัก ->เมนูด้านขาวมือ ระบบจัดการ คลิกที่ เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
ชื่อผู้บันทึก : gsppv5z2s17
รหัสผ่าน : X6NPX3
ข้อมูลติดต่อ: โทร. , E-mail :