แจ้งเปลี่ยนประกาศนโยบายของ สพฐ.ใหม่
แจ้งเปลี่ยนประกาศนโยบายของ สพฐ.ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บ http://www.sillapa.net สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น - แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:15 น.