หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  
4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]