หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 50 40 83.33% 5 10.42% 1 2.08% 2 4.17% 48
2 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 58 27 50% 12 22.22% 10 18.52% 5 9.26% 54
3 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 43 25 58.14% 7 16.28% 5 11.63% 6 13.95% 43
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 62 19 32.2% 19 32.2% 15 25.42% 6 10.17% 59
5 โรงเรียนบ้านอ้อน 39 19 48.72% 7 17.95% 5 12.82% 8 20.51% 39
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 22 17 80.95% 1 4.76% 2 9.52% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 32 12 40% 12 40% 3 10% 3 10% 30
8 โรงเรียนผาแดงวิทยา 24 12 52.17% 3 13.04% 1 4.35% 7 30.43% 23
9 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 33 11 34.38% 15 46.88% 3 9.38% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนบ้านสบป้าด 26 11 45.83% 7 29.17% 5 20.83% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 35 10 31.25% 11 34.38% 6 18.75% 5 15.63% 32
12 โรงเรียนบ้านสบพลึง 23 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
13 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 18 10 55.56% 1 5.56% 4 22.22% 3 16.67% 18
15 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
16 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 35 9 32.14% 12 42.86% 3 10.71% 4 14.29% 28
17 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 39 9 24.32% 10 27.03% 13 35.14% 5 13.51% 37
18 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 24 9 37.5% 7 29.17% 2 8.33% 6 25% 24
19 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 23 9 39.13% 6 26.09% 5 21.74% 3 13.04% 23
20 โรงเรียนธงชัยวิทยา 23 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 39 8 22.22% 13 36.11% 11 30.56% 4 11.11% 36
23 โรงเรียนไตรภพวิทยา 13 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 2 16.67% 12
24 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 33 7 22.58% 12 38.71% 8 25.81% 4 12.9% 31
25 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 16 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
26 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 20 7 35% 3 15% 9 45% 1 5% 20
27 โรงเรียนสบพลึง 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 12 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
29 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 6 33.33% 8 44.44% 4 22.22% 0 0% 18
31 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 23 6 33.33% 8 44.44% 3 16.67% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนพิชัยวิทยา 19 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 16 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนบ้านสันทราย 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนพินิจวิทยา 13 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนลำปางวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 28 5 17.86% 11 39.29% 5 17.86% 7 25% 28
39 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 14 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 13 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 13 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
45 โรงเรียนบ้านนาสัก 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 11 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 17 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนวัดบ้านแขม 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านสัน 14 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
51 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนอรุโณทัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนวัดเสด็จ 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
58 โรงเรียนบ้านปงสนุก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านปงแท่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 16 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านแม่อาง 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 10 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
63 โรงเรียนบ้านปันง้าว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านทาน 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนบ้านแม่จาง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านจำค่า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดบ้านสัก 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
69 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านแลง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านหางฮุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 8 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 12 1 8.33% 3 25% 6 50% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนวัดสบจาง 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านปงวัง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนมัธยมวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านกาด 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
90 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านทุ่ง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดหัวฝาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านวังตม 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
98 โรงเรียนบ้านสำเภา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดบ้านแลง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนเทศบาล6 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านสบค่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านสัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดบ้านแลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านทรายมูล 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหวด 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านนาแช่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนวิชชานารี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านจำปุย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 6 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดท่าสี 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดค่ากลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
132 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนวัดนาน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]