สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 40 5 1 2 46
2 อนุบาลแม่เมาะ 27 12 10 5 49
3 อนุบาลห้างฉัตร 25 7 5 6 37
4 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 19 19 15 6 53
5 บ้านอ้อน 19 7 5 8 31
6 บ้านปงสนุก 17 1 2 1 20
7 วัดหลวงวิทยา 12 12 3 3 27
8 ผาแดงวิทยา 12 3 1 7 16
9 แม่ฮ่างวิทยา 11 15 3 3 29
10 บ้านสบป้าด 11 7 5 1 23
11 กอรวกพิทยาสรรค์ 10 11 6 5 27
12 บ้านสบพลึง 10 3 3 3 16
13 อัสสัมชัญลำปาง 10 3 1 0 14
14 วัดน้ำโท้ง 10 1 4 3 15
15 วัดพระเจ้านั่งแท่น 10 1 0 1 11
16 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 9 12 3 4 24
17 เมืองยาววิทยา 9 10 13 5 32
18 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 9 7 2 6 18
19 ทุ่งฝางวิทยา 9 6 5 3 20
20 ธงชัยวิทยา 9 3 4 2 16
21 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 9 2 2 1 13
22 แม่ก๋งวิทยา 8 13 11 4 32
23 ไตรภพวิทยา 8 0 2 2 10
24 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 7 12 8 4 27
25 ทุ่งหนองขามวิทยา 7 4 2 3 13
26 บ้านแม่ตีบ 7 3 9 1 19
27 สบพลึง 7 3 2 2 12
28 บ้านทุ่งกล้วย 7 1 1 3 9
29 บ้านทุ่งหก 7 0 0 0 7
30 บ้านเหล่า 6 8 4 0 18
31 บ้านบ่อห้อ 6 8 3 1 17
32 พิชัยวิทยา 6 5 4 2 15
33 ไทยรัฐวิทยา 85 6 5 1 2 12
34 บ้านสันทราย 6 3 3 2 12
35 พินิจวิทยา 6 1 3 1 10
36 ลำปางวิทยา 6 0 1 0 7
37 วัดหลวงวิทยา 6 0 0 0 6
38 ชุมชนบ้านสันกำแพง 5 11 5 7 21
39 สบเมาะวิทยา 5 3 5 1 13
40 บ้านหมากหัววัง 5 1 2 1 8
41 บ้านหมากหัววัง 5 1 0 1 6
42 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 5 1 0 0 6
43 กอรวกพิทยาสรรค์ 5 0 1 0 6
44 วัดพระเจ้านั่งแท่น 4 3 1 4 8
45 บ้านนาสัก 4 3 0 1 7
46 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 4 3 0 1 7
47 บ้านทุ่งหก 4 1 2 0 7
48 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 3 6 4 3 13
49 วัดบ้านแขม 3 4 1 1 8
50 บ้านสัน 3 3 4 4 10
51 แม่แป้นวิทยา 3 3 1 1 7
52 ดอนไชยวิทยา 3 3 0 0 6
53 บ้านแม่ส้าน 3 2 0 1 5
54 บ้านแม่งาวใต้ 3 2 0 0 5
55 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 3 1 2 1 6
56 อรุโณทัย 3 1 1 0 5
57 วัดเสด็จ 3 0 0 3 3
58 บ้านปงสนุก 3 0 0 1 3
59 บ้านปงแท่น 3 0 0 0 3
60 วอแก้ววิทยา 2 7 3 1 12
61 บ้านแม่อาง 2 6 1 2 9
62 บ้านแม่เฟือง 2 5 1 2 8
63 บ้านปันง้าว 2 4 0 0 6
64 บ้านทาน 2 3 3 1 8
65 บ้านศรีหมวดเกล้า 2 3 2 4 7
66 บ้านแม่จาง 2 2 1 0 5
67 บ้านจำค่า 2 2 1 0 5
68 วัดบ้านสัก 2 2 0 2 4
69 ทุ่งหนองขามวิทยา 2 2 0 1 4
70 วัดบ้านฮ่อง 2 1 2 0 5
71 บ้านแลง 2 1 1 1 4
72 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 2 1 0 1 3
73 บ้านบุญนาค 2 1 0 1 3
74 บ้านทุ่งเกวียน 2 1 0 0 3
75 บ้านกาศเมฆ 2 1 0 0 3
76 บ้านหางฮุง 2 1 0 0 3
77 ชุมชนบ้านทราย 2 0 3 0 5
78 บ้านแม่ตาลน้อย 2 0 1 1 3
79 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 2 0 1 1 3
80 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 2 0 0 0 2
81 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 0 0 0 2
82 บ้านโทกหัวช้าง 1 4 0 1 5
83 บ้านโป่งขวาก 1 4 0 1 5
84 บ้านยางอ้อย 1 3 6 2 10
85 วัดสบจาง 1 2 2 2 5
86 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1 2 1 0 4
87 บ้านปงวัง 1 2 0 0 3
88 มัธยมวิทยา 1 2 0 0 3
89 บ้านกาด 1 1 0 2 2
90 วัดทุ่งโจ้ 1 1 0 1 2
91 บ้านแม่กวัก 1 1 0 0 2
92 บ้านทุ่งกู่ด้าย 1 1 0 0 2
93 สบเมาะวิทยา 1 1 0 0 2
94 บ้านทุ่ง 1 0 2 0 3
95 บ้านงิ้วงาม 1 0 1 0 2
96 วัดหัวฝาย 1 0 1 0 2
97 บ้านวังตม 1 0 0 2 1
98 บ้านสำเภา 1 0 0 1 1
99 บ้านใหม่ 1 0 0 0 1
100 วัดบ้านแลง 1 0 0 0 1
101 บ้านสัน 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่ตีบ 1 0 0 0 1
103 ประชาวิทย์ 1 0 0 0 1
104 วัดบ้านแลง 1 0 0 0 1
105 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
106 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 0 1
107 พิชัยวิทยา 1 0 0 0 1
108 วัดน้ำโท้ง 1 0 0 0 1
109 อนุบาลห้างฉัตร 1 0 0 0 1
110 เทศบาล6 1 0 0 0 1
111 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 0 0 0 1
112 บ้านท่าโทก 1 0 0 0 1
113 บ้านสบค่อม 1 0 0 0 1
114 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 0 1
115 บ้านทรายมูล 0 2 1 0 3
116 บ้านหวด 0 2 0 1 2
117 บ้านสบเติ๋น 0 2 0 0 2
118 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 1 1 1 2
119 บ้านพระบาท 0 1 1 0 2
120 บ้านห้วยอูน 0 1 1 0 2
121 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 1 0 2
122 บ้านนาแช่ 0 1 0 1 1
123 วิชชานารี 0 1 0 0 1
124 บ้านจำปุย 0 1 0 0 1
125 บ้านโป่ง 0 1 0 0 1
126 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 4 2 4
127 ชุมชนบ้านแหง 0 0 2 0 2
128 วัดท่าสี 0 0 1 2 1
129 ธงชัยวิทยา 0 0 1 0 1
130 วัดค่ากลาง 0 0 1 0 1
131 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 3 0
132 บ้านท่าโทก 0 0 0 1 0
133 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
134 วัดนาน้อย 0 0 0 1 0
135 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 0
รวม 562 346 223 176 1,307