สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 40 5 1 2 46
2 อนุบาลแม่เมาะ 27 12 10 5 49
3 อนุบาลห้างฉัตร 25 7 5 6 37
4 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 19 19 15 6 53
5 บ้านอ้อน 19 7 5 8 31
6 บ้านปงสนุก 17 1 2 1 20
7 วัดหลวงวิทยา 12 12 3 3 27
8 ผาแดงวิทยา 12 3 1 7 16
9 แม่ฮ่างวิทยา 11 15 3 3 29
10 บ้านสบป้าด 11 7 5 1 23
11 กอรวกพิทยาสรรค์ 10 11 6 5 27
12 บ้านสบพลึง 10 3 3 3 16
13 อัสสัมชัญลำปาง 10 3 1 0 14
14 วัดน้ำโท้ง 10 1 4 3 15
15 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 9 12 3 4 24
16 เมืองยาววิทยา 9 10 13 5 32
17 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 9 7 2 6 18
18 ทุ่งฝางวิทยา 9 6 5 3 20
19 ธงชัยวิทยา 9 3 4 2 16
20 แม่ก๋งวิทยา 8 13 11 4 32
21 ไตรภพวิทยา 8 0 2 2 10
22 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 7 12 8 4 27
23 ทุ่งหนองขามวิทยา 7 4 2 3 13
24 บ้านแม่ตีบ 7 3 9 1 19
25 บ้านทุ่งกล้วย 7 1 1 3 9
26 บ้านเหล่า 6 8 4 0 18
27 บ้านบ่อห้อ 6 8 3 1 17
28 พิชัยวิทยา 6 5 4 2 15
29 ไทยรัฐวิทยา 85 6 5 1 2 12
30 บ้านสันทราย 6 3 3 2 12
31 พินิจวิทยา 6 1 3 1 10
32 ลำปางวิทยา 6 0 1 0 7
33 ชุมชนบ้านสันกำแพง 5 11 5 7 21
34 สบเมาะวิทยา 5 3 5 1 13
35 บ้านหมากหัววัง 5 1 2 1 8
36 วัดพระเจ้านั่งแท่น 4 3 1 4 8
37 บ้านนาสัก 4 3 0 1 7
38 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 4 3 0 1 7
39 บ้านทุ่งหก 4 1 2 0 7
40 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 3 6 4 3 13
41 วัดบ้านแขม 3 4 1 1 8
42 บ้านสัน 3 3 4 4 10
43 แม่แป้นวิทยา 3 3 1 1 7
44 ดอนไชยวิทยา 3 3 0 0 6
45 บ้านแม่ส้าน 3 2 0 1 5
46 บ้านแม่งาวใต้ 3 2 0 0 5
47 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 3 1 2 1 6
48 อรุโณทัย 3 1 1 0 5
49 วัดเสด็จ 3 0 0 3 3
50 บ้านปงแท่น 3 0 0 0 3
51 วอแก้ววิทยา 2 7 3 1 12
52 บ้านแม่อาง 2 6 1 2 9
53 บ้านแม่เฟือง 2 5 1 2 8
54 บ้านปันง้าว 2 4 0 0 6
55 บ้านทาน 2 3 3 1 8
56 บ้านศรีหมวดเกล้า 2 3 2 4 7
57 บ้านแม่จาง 2 2 1 0 5
58 บ้านจำค่า 2 2 1 0 5
59 วัดบ้านสัก 2 2 0 2 4
60 วัดบ้านฮ่อง 2 1 2 0 5
61 บ้านแลง 2 1 1 1 4
62 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 2 1 0 1 3
63 บ้านบุญนาค 2 1 0 1 3
64 บ้านทุ่งเกวียน 2 1 0 0 3
65 บ้านกาศเมฆ 2 1 0 0 3
66 บ้านหางฮุง 2 1 0 0 3
67 ชุมชนบ้านทราย 2 0 3 0 5
68 บ้านแม่ตาลน้อย 2 0 1 1 3
69 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 2 0 1 1 3
70 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 2 0 0 0 2
71 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 0 0 0 2
72 บ้านโทกหัวช้าง 1 4 0 1 5
73 บ้านโป่งขวาก 1 4 0 1 5
74 บ้านยางอ้อย 1 3 6 2 10
75 วัดสบจาง 1 2 2 2 5
76 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1 2 1 0 4
77 บ้านปงวัง 1 2 0 0 3
78 มัธยมวิทยา 1 2 0 0 3
79 บ้านกาด 1 1 0 2 2
80 วัดทุ่งโจ้ 1 1 0 1 2
81 บ้านแม่กวัก 1 1 0 0 2
82 บ้านทุ่งกู่ด้าย 1 1 0 0 2
83 บ้านทุ่ง 1 0 2 0 3
84 บ้านงิ้วงาม 1 0 1 0 2
85 วัดหัวฝาย 1 0 1 0 2
86 บ้านวังตม 1 0 0 2 1
87 บ้านสำเภา 1 0 0 1 1
88 บ้านใหม่ 1 0 0 0 1
89 ประชาวิทย์ 1 0 0 0 1
90 บ้านหัวทุ่ง 1 0 0 0 1
91 เทศบาล6 1 0 0 0 1
92 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 0 0 0 1
93 บ้านสบค่อม 1 0 0 0 1
94 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 0 1
95 บ้านทรายมูล 0 2 1 0 3
96 บ้านหวด 0 2 0 1 2
97 บ้านสบเติ๋น 0 2 0 0 2
98 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 1 1 1 2
99 บ้านพระบาท 0 1 1 0 2
100 บ้านห้วยอูน 0 1 1 0 2
101 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 1 0 2
102 บ้านนาแช่ 0 1 0 1 1
103 วิชชานารี 0 1 0 0 1
104 บ้านจำปุย 0 1 0 0 1
105 บ้านโป่ง 0 1 0 0 1
106 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 4 2 4
107 ชุมชนบ้านแหง 0 0 2 0 2
108 วัดท่าสี 0 0 1 2 1
109 ธงชัยวิทยา 0 0 1 0 1
110 วัดค่ากลาง 0 0 1 0 1
111 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 3 0
112 บ้านท่าโทก 0 0 0 1 0
113 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
114 วัดนาน้อย 0 0 0 1 0
รวม 493 335 218 169 1,215