สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=52 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 24 13 2 39 40 5 1 2 46
2 อนุบาลแม่เมาะ 13 4 7 24 27 12 10 5 49
3 บ้านปงสนุก 12 3 1 16 17 1 2 1 20
4 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 9 10 7 26 19 19 15 6 53
5 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 8 3 2 13 9 2 2 1 13
6 อนุบาลห้างฉัตร 7 5 7 19 25 7 5 6 37
7 บ้านอ้อน 6 10 4 20 19 7 5 8 31
8 ทุ่งฝางวิทยา 6 4 0 10 9 6 5 3 20
9 วัดหลวงวิทยา 6 2 4 12 12 12 3 3 27
10 บ้านทุ่งหก 6 0 1 7 7 0 0 0 7
11 อัสสัมชัญลำปาง 5 4 1 10 10 3 1 0 14
12 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 5 2 4 11 9 12 3 4 24
13 เมืองยาววิทยา 5 2 2 9 9 10 13 5 32
14 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 5 0 1 6 5 1 0 0 6
15 กอรวกพิทยาสรรค์ 4 3 5 12 10 11 6 5 27
16 แม่ฮ่างวิทยา 4 3 1 8 11 15 3 3 29
17 บ้านสบพลึง 4 3 1 8 10 3 3 3 16
18 ไตรภพวิทยา 4 2 2 8 8 0 2 2 10
19 บ้านแม่ตีบ 4 1 1 6 7 3 9 1 19
20 ไทยรัฐวิทยา 85 4 1 1 6 6 5 1 2 12
21 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 3 6 4 13 7 12 8 4 27
22 แม่ก๋งวิทยา 3 5 5 13 8 13 11 4 32
23 บ้านสบป้าด 3 5 1 9 11 7 5 1 23
24 สบพลึง 3 4 3 10 7 3 2 2 12
25 กอรวกพิทยาสรรค์ 3 2 1 6 5 0 1 0 6
26 พิชัยวิทยา 3 2 0 5 6 5 4 2 15
27 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 3 1 5 9 9 7 2 6 18
28 วอแก้ววิทยา 3 0 1 4 2 7 3 1 12
29 ผาแดงวิทยา 2 6 3 11 12 3 1 7 16
30 วัดน้ำโท้ง 2 4 4 10 10 1 4 3 15
31 ทุ่งหนองขามวิทยา 2 3 5 10 7 4 2 3 13
32 บ้านบ่อห้อ 2 2 2 6 6 8 3 1 17
33 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 1 5 7 1 1 3 9
34 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 2 2 0 4 3 6 4 3 13
35 บ้านปงสนุก 2 2 0 4 3 0 0 1 3
36 บ้านนาสัก 2 1 1 4 4 3 0 1 7
37 บ้านหมากหัววัง 2 1 0 3 5 1 0 1 6
38 บ้านแม่ตาลน้อย 2 0 0 2 2 0 1 1 3
39 วัดพระเจ้านั่งแท่น 1 9 1 11 10 1 0 1 11
40 ลำปางวิทยา 1 5 1 7 6 0 1 0 7
41 วัดหลวงวิทยา 1 3 2 6 6 0 0 0 6
42 ดอนไชยวิทยา 1 2 2 5 3 3 0 0 6
43 บ้านยางอ้อย 1 2 0 3 1 3 6 2 10
44 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 1 2 4 4 3 0 1 7
45 บ้านเหล่า 1 1 1 3 6 8 4 0 18
46 พินิจวิทยา 1 1 1 3 6 1 3 1 10
47 สบเมาะวิทยา 1 1 1 3 5 3 5 1 13
48 แม่แป้นวิทยา 1 1 1 3 3 3 1 1 7
49 อรุโณทัย 1 1 1 3 3 1 1 0 5
50 บ้านสันทราย 1 1 0 2 6 3 3 2 12
51 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 0 2 3 2 1 0 1 3
53 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 2 3 1 4 0 1 5
54 วัดบ้านแขม 1 0 1 2 3 4 1 1 8
55 บ้านทุ่งเกวียน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านวังตม 1 0 0 1 1 0 0 2 1
57 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดบ้านแลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านสัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านแม่ตีบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 ประชาวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดบ้านแลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 ธงชัยวิทยา 0 5 3 8 9 3 4 2 16
65 บ้านหมากหัววัง 0 2 1 3 5 1 2 1 8
66 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 2 1 3 2 0 1 1 3
67 บ้านทุ่งหก 0 2 0 2 4 1 2 0 7
68 บ้านแม่งาวใต้ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
69 วัดบ้านสัก 0 2 0 2 2 2 0 2 4
70 วัดบ้านฮ่อง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
71 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 1 4 5 5 11 5 7 21
72 ทุ่งหนองขามวิทยา 0 1 2 3 2 2 0 1 4
73 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 1 1 2 4 3 1 4 8
74 วัดเสด็จ 0 1 1 2 3 0 0 3 3
75 บ้านปงแท่น 0 1 1 2 3 0 0 0 3
76 บ้านปันง้าว 0 1 1 2 2 4 0 0 6
77 บ้านโป่งขวาก 0 1 1 2 1 4 0 1 5
78 บ้านกาด 0 1 1 2 1 1 0 2 2
79 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 1 0 1 3 1 2 1 6
80 บ้านแม่อาง 0 1 0 1 2 6 1 2 9
81 บ้านแม่จาง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
82 บ้านกาศเมฆ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านหางฮุง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านแม่กวัก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านสำเภา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 พิชัยวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 วัดน้ำโท้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 อนุบาลห้างฉัตร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 วัดสบจาง 0 0 3 3 1 2 2 2 5
91 บ้านแม่ส้าน 0 0 2 2 3 2 0 1 5
92 บ้านสัน 0 0 1 1 3 3 4 4 10
93 บ้านทาน 0 0 1 1 2 3 3 1 8
94 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 1 1 2 3 2 4 7
95 บ้านจำค่า 0 0 1 1 2 2 1 0 5
96 บ้านแลง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
97 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 บ้านปงวัง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
99 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
100 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
101 เทศบาล6 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านท่าโทก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านสบค่อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหวด 0 0 1 1 0 2 0 1 2
106 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 1 1 0 1 1 1 2
107 บ้านแม่เฟือง 0 0 0 0 2 5 1 2 8
108 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 2 1 0 1 3
109 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
110 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
111 มัธยมวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
113 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 สบเมาะวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านพระบาท 0 0 0 0 0 1 1 0 2
120 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านนาแช่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 วิชชานารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านจำปุย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 2 4
127 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
128 วัดท่าสี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 ธงชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
132 บ้านท่าโทก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดนาน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 210 188 145 543 562 346 223 176 1,131