สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 24 13 2 39 40 5 1 2 46
2 อนุบาลแม่เมาะ 13 4 7 24 27 12 10 5 49
3 บ้านปงสนุก 12 3 1 16 17 1 2 1 20
4 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 9 10 7 26 19 19 15 6 53
5 อนุบาลห้างฉัตร 7 5 7 19 25 7 5 6 37
6 บ้านอ้อน 6 10 4 20 19 7 5 8 31
7 ทุ่งฝางวิทยา 6 4 0 10 9 6 5 3 20
8 วัดหลวงวิทยา 6 2 4 12 12 12 3 3 27
9 อัสสัมชัญลำปาง 5 4 1 10 10 3 1 0 14
10 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 5 2 4 11 9 12 3 4 24
11 เมืองยาววิทยา 5 2 2 9 9 10 13 5 32
12 กอรวกพิทยาสรรค์ 4 3 5 12 10 11 6 5 27
13 แม่ฮ่างวิทยา 4 3 1 8 11 15 3 3 29
14 บ้านสบพลึง 4 3 1 8 10 3 3 3 16
15 ไตรภพวิทยา 4 2 2 8 8 0 2 2 10
16 บ้านแม่ตีบ 4 1 1 6 7 3 9 1 19
17 ไทยรัฐวิทยา 85 4 1 1 6 6 5 1 2 12
18 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 3 6 4 13 7 12 8 4 27
19 แม่ก๋งวิทยา 3 5 5 13 8 13 11 4 32
20 บ้านสบป้าด 3 5 1 9 11 7 5 1 23
21 พิชัยวิทยา 3 2 0 5 6 5 4 2 15
22 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 3 1 5 9 9 7 2 6 18
23 วอแก้ววิทยา 3 0 1 4 2 7 3 1 12
24 ผาแดงวิทยา 2 6 3 11 12 3 1 7 16
25 วัดน้ำโท้ง 2 4 4 10 10 1 4 3 15
26 ทุ่งหนองขามวิทยา 2 3 5 10 7 4 2 3 13
27 บ้านบ่อห้อ 2 2 2 6 6 8 3 1 17
28 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 1 5 7 1 1 3 9
29 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 2 2 0 4 3 6 4 3 13
30 บ้านนาสัก 2 1 1 4 4 3 0 1 7
31 บ้านแม่ตาลน้อย 2 0 0 2 2 0 1 1 3
32 ลำปางวิทยา 1 5 1 7 6 0 1 0 7
33 ดอนไชยวิทยา 1 2 2 5 3 3 0 0 6
34 บ้านยางอ้อย 1 2 0 3 1 3 6 2 10
35 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 1 2 4 4 3 0 1 7
36 บ้านเหล่า 1 1 1 3 6 8 4 0 18
37 พินิจวิทยา 1 1 1 3 6 1 3 1 10
38 สบเมาะวิทยา 1 1 1 3 5 3 5 1 13
39 แม่แป้นวิทยา 1 1 1 3 3 3 1 1 7
40 อรุโณทัย 1 1 1 3 3 1 1 0 5
41 บ้านสันทราย 1 1 0 2 6 3 3 2 12
42 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 0 2 3 2 1 0 1 3
44 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 2 3 1 4 0 1 5
45 วัดบ้านแขม 1 0 1 2 3 4 1 1 8
46 บ้านทุ่งเกวียน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 บ้านวังตม 1 0 0 1 1 0 0 2 1
48 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 ประชาวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ธงชัยวิทยา 0 5 3 8 9 3 4 2 16
51 บ้านหมากหัววัง 0 2 1 3 5 1 2 1 8
52 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 2 1 3 2 0 1 1 3
53 บ้านทุ่งหก 0 2 0 2 4 1 2 0 7
54 บ้านแม่งาวใต้ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
55 วัดบ้านสัก 0 2 0 2 2 2 0 2 4
56 วัดบ้านฮ่อง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
57 ชุมชนบ้านสันกำแพง 0 1 4 5 5 11 5 7 21
58 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 1 1 2 4 3 1 4 8
59 วัดเสด็จ 0 1 1 2 3 0 0 3 3
60 บ้านปงแท่น 0 1 1 2 3 0 0 0 3
61 บ้านปันง้าว 0 1 1 2 2 4 0 0 6
62 บ้านโป่งขวาก 0 1 1 2 1 4 0 1 5
63 บ้านกาด 0 1 1 2 1 1 0 2 2
64 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 1 0 1 3 1 2 1 6
65 บ้านแม่อาง 0 1 0 1 2 6 1 2 9
66 บ้านแม่จาง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
67 บ้านกาศเมฆ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านหางฮุง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านแม่กวัก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านสำเภา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 วัดสบจาง 0 0 3 3 1 2 2 2 5
73 บ้านแม่ส้าน 0 0 2 2 3 2 0 1 5
74 บ้านสัน 0 0 1 1 3 3 4 4 10
75 บ้านทาน 0 0 1 1 2 3 3 1 8
76 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 1 1 2 3 2 4 7
77 บ้านจำค่า 0 0 1 1 2 2 1 0 5
78 บ้านแลง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
79 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2
80 บ้านปงวัง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
81 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
82 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
83 เทศบาล6 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านสบค่อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหวด 0 0 1 1 0 2 0 1 2
87 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 1 1 0 1 1 1 2
88 บ้านแม่เฟือง 0 0 0 0 2 5 1 2 8
89 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 2 1 0 1 3
90 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
91 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
92 มัธยมวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
93 วัดทุ่งโจ้ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
94 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
96 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
98 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านพระบาท 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านนาแช่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 วิชชานารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านจำปุย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 2 4
107 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
108 วัดท่าสี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
109 ธงชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านหัวทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
112 บ้านท่าโทก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 วัดนาน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 174 160 131 465 493 335 218 169 1,046