งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทาน สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม
3 บ้านวังตม สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม
4 บ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม
5 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังตม สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. ลำปาง เขต 1 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรภพวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป. ลำปาง เขต 1 10 เข้าร่วม 4
5 บ้านทุ่งกล้วย สพป. ลำปาง เขต 1 10 เข้าร่วม 4
6 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 10 เข้าร่วม 4
7 บ้านแม่ตาลน้อย สพป. ลำปาง เขต 1 8 เข้าร่วม 7
8 วัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 8 เข้าร่วม 7
9 วัดท่าสี สพป. ลำปาง เขต 1 6 เข้าร่วม 9
10 บ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 4 เข้าร่วม 10
11 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ลำปาง เขต 1 4 เข้าร่วม 10
12 บ้านศรีหมวดเกล้า สพป. ลำปาง เขต 1 2 เข้าร่วม 12
13 พิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สพป. ลำปาง เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. ลำปาง เขต 1 43 เข้าร่วม 4
5 วัดบ้านสัก สพป. ลำปาง เขต 1 40 เข้าร่วม 5
6 บ้านนาแช่ สพป. ลำปาง เขต 1 33 เข้าร่วม 6
7 บ้านสบป้าด สพป. ลำปาง เขต 1 31 เข้าร่วม 7
8 วัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 31 เข้าร่วม 7
9 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 30 เข้าร่วม 9
10 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 13 เข้าร่วม 10
11 บ้านศรีหมวดเกล้า สพป. ลำปาง เขต 1 11 เข้าร่วม 11
12 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 10 เข้าร่วม 12
13 อัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนไชยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 40 เข้าร่วม 4
5 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 22 เข้าร่วม 5
6 อนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 22 เข้าร่วม 5
7 แม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 20 เข้าร่วม 7
8 บ้านทุ่งกล้วย สพป. ลำปาง เขต 1 16 เข้าร่วม 8
9 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 16 เข้าร่วม 8
10 อนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 16 เข้าร่วม 8
11 บ้านบุญนาค สพป. ลำปาง เขต 1 10 เข้าร่วม 11
12 วัดนาน้อย สพป. ลำปาง เขต 1 10 เข้าร่วม 11
13 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 6 เข้าร่วม 13

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบป้าด สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน 4
5 บ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 61 ทองแดง 5
6 บ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 6
7 บ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 80.73 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านแขม สพป. ลำปาง เขต 1 74.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสัน สพป. ลำปาง เขต 1 61.64 ทองแดง 4
5 พิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 61.64 ทองแดง 4
6 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 60.73 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. ลำปาง เขต 1 54.36 เข้าร่วม 7
8 วัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 53.45 เข้าร่วม 8
9 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) สพป. ลำปาง เขต 1 51.64 เข้าร่วม 9
10 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 47.09 เข้าร่วม 10
11 บ้านแม่อาง สพป. ลำปาง เขต 1 45.27 เข้าร่วม 11

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านแลง สพป. ลำปาง เขต 1 88.34 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านแลง สพป. ลำปาง เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านแลง สพป. ลำปาง เขต 1 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 4
5 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 77.33 เงิน 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าโทก สพป. ลำปาง เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 81.32 ทอง 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 88.2 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 74.9 เงิน 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 88.2 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 สบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 5
6 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 6
7 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 6
8 บ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 88.7 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 88.2 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 88.2 ทอง ชนะเลิศ
2 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ บ้านปงสนุก และ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 4
5 สบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 5
6 สบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 6