เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลการแข่งขัน crossword, a-math, คำคม และ ซูโดกุ

สามารถดูได้จาก Link ข้างล่างนี้

 
  เรียน คณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10 ทุกกลุ่มทุกสาระฯ ให้กรรมการทุกคน นำสำเนาเอกสารบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน มาประกอบการรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันที่ท่านมาตัดสิน โดยรับเงินจากเลขาแต่ละกลุ่มสาระฯ ณ สถานที่แข่งขันของแต่ละรายการ  
  เรียน ผู้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์ทุกท่าน การแข่งขัน หากพบว่ามีการทุจริตในการแข่งขัน ขอปรับแพ้ทันที ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
  เรียน ผู้เข้าแข่งขันภาษาอังกฤษ ตามกำหนดการแข่งขันวันที่ 12 กันยายน 2557 แต่มติที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2557 (เนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่านซ้ำกับสาระอื่นๆ) ส่วนเวลายังคงเหมือนเดิมตามในเว็บไซต์นี้  
  เรียน admin ประจำอำเภอ ถ้า อำเภอของท่านแข่งระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว สามารถลงทะเบียนให้โรงเรียนได้เลย  
  โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 และ 2 ให้ตัวแทนแต่ละอำเภอส่งรายงานก่อน 1 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน 2557) ถ้าเกินวันที่ 5 กันยายน 2557 ถือว่าสละสิทธิ์ แต่ละอำเภอส่งจำนวน 6 เล่ม ส่งที่ ศน.ปาณิศา คมนัย  
  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และปฐมวัย เดิมวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เป็น วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  
  กำหนดการ มหกรรมการศึกษาครั้งที่ 10 สู่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

  • อบรม admin ระดับอำเภอ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์อาเซียน สพป.ลำปาง เขต 2 (1 วัน)
  • ระดับกลุ่มอำเภอ แข่งขันฯ 1-28 สิงหาคม 2557 (ตามความสะดวก) (28 วัน)
  • admin ระดับอำเภอ เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ถึง 6 กันยายน 2557 (9 วัน)
  • การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 วันที่ 12-13 กันยายน 2557 (2 วัน)
  • โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 15 พฤศจิกายน 2557 (45 วัน)
  • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 (10 วัน)
  • ระดับภาค 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดแพร่ (3 วัน)
  • ระดับชาติ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี (3 วัน)
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

ประกาศ

เนื่องจาก สพฐ. ให้จัดการแข่งขัน crossword, a-math, คำคม และซูโดกุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 นี้ กลุ่มนิเทศฯ ได้ทำหนังสือด่วนให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ ประกอบเพิ่มเติมกับโรงเรียนที่ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ (เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษา ป.6 และ ม.3 จึงไม่มีตัวแทน) โดยส่งรายชื่อได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 และจัดแข่งขันในวันที่ 10 เมษายน 2558 โรงเรียนที่สนใจตรวจดูได้จาก E-office ด่วน!!!!!!

 
 

เรียน ผู้บริหาร คณะครู ที่เป็นตัวแทนไปร่วมระดับภาค

        ตามที่โรงเรียนของท่านได้เป็นตัวแทน แข่งขันระดับภาคนั้น

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมของภาค มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ จึงขอให้ท่าน

ตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีปัญหากรุณารีบติดต่อจังหวัดแพร่ตามสาระๆ นั้นๆ

 

 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

       สพป.ลำปาง เขต 2 จะส่งข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นี้ ขอเน้นย้ำโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบแก้ไข โดยติด สพป.ลำปาง เขต 2 (ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-893-9162) ด่วน 

 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสู่ระดับภาค ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2557 นี้ คณะทำงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจะส่งข้อมูลนักเรียนที่ชนะเลิศ เข้าสู่ระดับภาค ถ้าโรงเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ดำเนินการด้วยตนเองได้เลย โดยใช้ User และ Password ของโรงเรียนที่ได้รับเดิม (แต่ห้ามเพิ่มจำนวนนักเรียนเด็ดขาด เพราะเกี่ยวกับงบประมาณ) เพราะหลังจากส่งข้อมูลไปแล้วนั้นการแก้ไขจะยุ่งยากมากขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 

เรียน คณะกรรมการตัดสินทุกกลุ่มสาระฯ
         ขอความกรุณาท่าน เข้ามาถึงสถานที่แข่งขันก่อน 30 นาที ทุกสนามการแข่งขัน เพื่อ..
1.ซักซ้อมความเข้าใจ การตัดสิน
2.รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
         ช่วยๆ บอกต่อกันด้วยครับ

 
 

เรียน คณะกรรมการตัดสินรายการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ทุกท่าน เนื่องจากไม่มีผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ดังนั้น คณะกรรมตัดสินไม่ต้องมาตัดสิน

 
 

เรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และกรรมการตัดสิน กลุ่มการงานอาชีพ  ทุกท่าน
         เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่แข่งขันบางรายการ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่แข่งขันอีกรอบหนึ่งจากเต้นท์ จะเป็นโรงอาหารใหม่ เนื่องจากสถานที่คับแคบ และอากาศร้อย

 
 

 
 

เรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนทุกท่านที่เคารพ
          ขอเรียนว่า คณะกรรมการการแข่งขันฯ และสถานที่แข่งขันแต่ละกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ยากแก่การสื่อสารให้โรงเรียนได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ขออนุเคราะห์ผู้บริหารและคณะครูแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตรวจสอบจากเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง
1.) รายชื่อคณะกรรมการ (http://north64.sillapa.net/sp-lpg2/?name=referee&file=view_all)
2.) รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน (http://north64.sillapa.net/sp-lpg2/?name=report&file=officer_list)
3.) ตารางจัดการแข่งขัน (http://north64.sillapa.net/sp-lpg2/) ด้านซ้ายมือ "ตารางการแข่งขัน"

 
 

เรียน ผู้บริหารและคุณครู ที่เคารพ
         เนื่องจากมีโรงเรียนบางโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน และบางโรงต้องการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ต้องการให้นักเรียนเสียโอกาส จึงเปิดให้ลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูล ได้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ถ้าเลยกำหนดไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก (เพราะต้องพิมพ์เอกสารเตรียมแข่งขัน)

 
 

หัวข้อแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)
- ทุกกิจกรรมผู้เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุทุกชนิดมาเอง
- ทุกกิจกรรมใช้เกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ
- ทุกกิจกรรม กรรมกาจะจับฉลากหัวข้อแข่งขันในวันแข่งขัน
1) การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3, ม.4-6, ม.1-3
1. รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน
2. วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3. ท่องเที่ยวไทย
2) การแข่งขัน "การวาดภาพระบายสี" ป.1-3, ม.4-6, ม.1-3
1. รักในหลวง
2. เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
3. ประเพณีวัฒนธรรมไทย
3) การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3
1. ประเพณีลอยกระทง
2. ประเพณีสงกรานต์
4) การแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
1. สัตว์หิมพานต์
2. พระพุทธศาสนา
5) การสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-3, ม.4-6, ม.1-3
1. วิถีไทย
2. พ่อหลวงของปวงชน
3. อาเซียน 58
6) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
1. อาเซียน
2. ท่องเที่ยวไทย
3. เศรษฐกิจพอเพียง
7) การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-3, ม.4-6, ม.1-3
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. อาเซียน
3. วัฒนธรรมประเพณีไทย
*** กรณีมีปัญหาหรือพบอุปสรรค ติดต่อสอบถาม ศน.ปิยรัตน์ ได้ครับ

 

 
Facebook งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่
https://www.facebook.com/sillapa64thsesa37?fref=ts
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:18 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 153
จำนวนทีม 766
จำนวนนักเรียน 1,802
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,131
จำนวนกรรมการ 1,214
ครู+นักเรียน 2,933
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,147
ประกาศผลแล้ว 193/193 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 98
สัปดาห์ที่แล้ว 184
เดือนนี้ 189
เดือนที่แล้ว 462
ปีนี้ 4,768
ทั้งหมด 120,299