หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 46 27 64.29% 9 21.43% 5 11.9% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 34 24 70.59% 7 20.59% 2 5.88% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 27 21 84% 3 12% 1 4% 0 0% 25
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 33 16 61.54% 6 23.08% 2 7.69% 2 7.69% 26
5 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 20 12 63.16% 5 26.32% 0 0% 2 10.53% 19
6 โรงเรียนผาปังวิทยา 22 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
7 โรงเรียนศาลาวิทยา 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนป่าตันวิทยา 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
9 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
10 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 22 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนต้นธงวิทยา 17 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
13 โรงเรียนนายางวิทยา 20 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 15 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
16 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 12 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
18 โรงเรียนอนุบาลเถิน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 14 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
24 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 13 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านป่าตาล 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านเด่น 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านหลุก 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 16 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
34 โรงเรียนวังหินวิทยา 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
40 โรงเรียนแสลมวิทยา 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนแม่วะวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านเวียง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดนาแก้ว 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนอักษรศิลป์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านท่าผา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านสมัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านสามขา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนสุนทรศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
63 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านนาคต 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองเตา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านนากวาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านอุมลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
80 โรงเรียนวัดสาแล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านท่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านนาดู่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านแม่เติน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านป่าแข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านผาแมว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านจอมปิง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]