หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลำพูน 4 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลำพูน 4 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลำพูน 4 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลำพูน 4 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ โทร. 053036612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]