หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 88 37 54.41% 19 27.94% 7 10.29% 5 7.35% 68
2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 45 20 50% 10 25% 6 15% 4 10% 40
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 24 18 75% 2 8.33% 1 4.17% 3 12.5% 24
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 39 17 51.52% 9 27.27% 3 9.09% 4 12.12% 33
5 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 20 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
6 โรงเรียนอรพินพิทยา 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 29 12 44.44% 4 14.81% 7 25.93% 4 14.81% 27
8 โรงเรียนวัดสันคะยอม 26 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
9 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 23 10 45.45% 8 36.36% 4 18.18% 0 0% 22
10 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 19 10 58.82% 4 23.53% 0 0% 3 17.65% 17
11 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 25 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 13
12 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 25 9 36% 12 48% 3 12% 1 4% 25
13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 18 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
16 โรงเรียนบ้านไร่ดง 40 8 24.24% 14 42.42% 4 12.12% 7 21.21% 33
17 โรงเรียนใบบุญลำพูน 21 8 38.1% 11 52.38% 1 4.76% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 29 8 32% 5 20% 9 36% 3 12% 25
19 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 19 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
20 โรงเรียนบ้านโป่งรู 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนวัดหนองซิว 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านป่าเลา 22 7 31.82% 7 31.82% 7 31.82% 1 4.55% 22
23 โรงเรียนวัดป่าสัก 14 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
24 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
25 โรงเรียนวัดป่าบุก 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านดอยคำ 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนบ้านป่าซาง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 14 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
29 โรงเรียนดรุณพัฒนา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดสันทราย 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 24 6 25% 13 54.17% 3 12.5% 2 8.33% 24
32 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 18 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 17 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
34 โรงเรียนวัดทากาศ 14 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
35 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 14 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนวัดบ่อโจง 12 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
39 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านดงสารภี 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 18 4 25% 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนวัดบ้านม้า 17 4 25% 7 43.75% 5 31.25% 0 0% 16
46 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 22 4 19.05% 6 28.57% 3 14.29% 8 38.1% 21
47 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนวัดบ้านธิ 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนมงคลวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนวัดน้ำพุ 14 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
53 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนวัดปากล้อง 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 10 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
57 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนวัดประตูป่า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดกู่เส้า 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 7 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านดอนตอง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
65 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนตำบลริมปิง 12 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 21 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 9 52.94% 17
71 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนวัดวังกู่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านแม่อาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดป่าตาล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนละอองทิพย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
92 โรงเรียนวัดบ้านดอน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนวัดป่าแดด 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
97 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดหนองเหียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนวัดต้นโชค 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนวัดล่ามช้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านทากู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 10 0 0% 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 9
112 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 8 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8
113 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 7 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
114 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 8 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
116 โรงเรียนวัดชัยสถาน 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนจักรคำภิมุข 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
120 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านกองงาม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดบ้านหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
126 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดป่ายาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนบ้านร่องช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ โทร. 053036612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]