หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำภิมุข 3 4 4
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 24 65 39
3 005 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 3 9 5
4 006 โรงเรียนตำบลริมปิง 12 16 12
5 009 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 1 2 2
6 010 โรงเรียนบ้านกองงาม 2 4 2
7 011 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 2 2 2
8 012 โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 4 4 4
9 013 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 6 3
10 014 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 3 11 4
11 015 โรงเรียนบ้านดงสารภี 8 10 9
12 016 โรงเรียนบ้านดอนตอง 5 12 5
13 018 โรงเรียนบ้านดอยคำ 14 30 22
14 017 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 7 27 15
15 161 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 5 3
16 019 โรงเรียนบ้านทากู่ 1 2 2
17 020 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 3 4 3
18 022 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 0 0 0
19 024 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 29 57 44
20 023 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 18 42 30
21 025 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 0 0 0
22 021 โรงเรียนบ้านท่าตุ้ม 0 0 0
23 027 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 7 13 10
24 030 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 23 41 35
25 028 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 1 1 1
26 029 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 0 0 0
27 160 โรงเรียนบ้านป่าขาม 0 0 0
28 031 โรงเรียนบ้านป่าซาง 11 29 19
29 032 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 0 0 0
30 033 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 6 4
31 034 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 0 0 0
32 035 โรงเรียนบ้านป่าเลา 22 42 32
33 036 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 0 0 0
34 037 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 0 0
35 038 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 0 0
36 039 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 4 10 6
37 041 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 1 1
38 042 โรงเรียนบ้านมะกอก 0 0 0
39 043 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 19 49 33
40 046 โรงเรียนบ้านร่องช้าง 1 1 1
41 047 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 14 36 25
42 049 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 2 16 2
43 051 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 4 5 5
44 052 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 17 59 30
45 053 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 25 59 31
46 054 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 8 11 11
47 055 โรงเรียนบ้านสบเมย 0 0 0
48 056 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 2 6 4
49 057 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 4 14 5
50 060 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
51 058 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 18 39 24
52 059 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 6 20 13
53 063 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 18 44 24
54 064 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 0 0 0
55 065 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 15 10
56 066 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 4 7 6
57 067 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 10 24 18
58 068 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 3 8 6
59 061 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 88 164 126
60 062 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 29 47 29
61 069 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 2 5 4
62 070 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 5 8 8
63 073 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 14 21 15
64 074 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 7 11 11
65 071 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 21 44 27
66 072 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 4 15 8
67 077 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 7 17 12
68 050 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 0 0 0
69 075 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 7 14 12
70 076 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 4 18 10
71 078 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 11 49 22
72 079 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 0 0 0
73 045 โรงเรียนบ้านแม่อาว 3 8 6
74 026 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 30 11
75 040 โรงเรียนบ้านโป่งรู 14 27 23
76 048 โรงเรียนบ้านไร่ดง 40 52 50
77 084 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 39 125 72
78 087 โรงเรียนวัดกู่เส้า 6 9 8
79 088 โรงเรียนวัดขัวแคร่ 0 0 0
80 089 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 10 55 20
81 091 โรงเรียนวัดชัยสถาน 4 5 4
82 092 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 0 0 0
83 093 โรงเรียนวัดต้นโชค 2 2 2
84 094 โรงเรียนวัดทากาศ 14 23 20
85 096 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 6 19 11
86 095 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว 1 2 1
87 097 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 6 13 10
88 098 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 10 15 12
89 099 โรงเรียนวัดน้ำพุ 14 21 19
90 100 โรงเรียนวัดบ่อโจง 12 17 12
91 101 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 12 26 18
92 103 โรงเรียนวัดบ้านดอน 5 9 6
93 104 โรงเรียนวัดบ้านธิ 11 18 17
94 044 โรงเรียนวัดบ้านม้า 17 33 26
95 107 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 0 0 0
96 108 โรงเรียนวัดบ้านหวาย 1 1 1
97 105 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 10 29 12
98 109 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 2 5 3
99 102 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 3 11 3
100 106 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 4 2
101 110 โรงเรียนวัดประตูป่า 5 20 11
102 111 โรงเรียนวัดปากล้อง 6 8 8
103 113 โรงเรียนวัดป่าตาล 3 20 9
104 115 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 25 39 30
105 114 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 3 9 4
106 116 โรงเรียนวัดป่าบุก 11 17 13
107 117 โรงเรียนวัดป่ายาง 1 2 1
108 118 โรงเรียนวัดป่าสัก 14 32 22
109 112 โรงเรียนวัดป่าแดด 4 5 5
110 119 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 2 8 5
111 120 โรงเรียนวัดล่ามช้าง 2 2 2
112 121 โรงเรียนวัดวังกู่ 5 9 7
113 122 โรงเรียนวัดศรีชุม 0 0 0
114 123 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 6 9 8
115 124 โรงเรียนวัดศรีดอนตัน 0 0 0
116 125 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 5 19 8
117 126 โรงเรียนวัดศรีบัวบาน 0 0 0
118 127 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 3 3 3
119 128 โรงเรียนวัดสะแล่ง 0 0 0
120 129 โรงเรียนวัดสันคะยอม 26 51 43
121 130 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 9 9
122 131 โรงเรียนวัดสันทราย 10 23 19
123 132 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 8 12 10
124 133 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 4 10 7
125 134 โรงเรียนวัดหนองซิว 9 20 12
126 135 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 7 23 15
127 136 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 8 13 12
128 137 โรงเรียนวัดหนองเหียง 2 5 4
129 138 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 0 0 0
130 139 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 6 14 9
131 142 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 7 18 10
132 143 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 6 7 7
133 090 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด 0 0 0
134 140 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 2 4 3
135 141 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 11 24 18
136 144 โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 1 1 1
137 150 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 45 139 81
138 149 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 24 46 30
139 003 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 0 0 0
140 152 โรงเรียนเเม่เมย สาขาเเม่เหล็ก 0 0 0
141 004 โรงเรียนดรุณพัฒนา 10 25 19
142 007 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 7 5
143 008 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1 6 3
144 082 โรงเรียนมงคลวิทยา 6 23 14
145 083 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 20 28 20
146 085 โรงเรียนละอองทิพย์ 2 2 2
147 145 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร 0 0 0
148 146 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน 0 0 0
149 147 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 1 1 1
150 148 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา 0 0 0
151 151 โรงเรียนอรพินพิทยา 18 64 32
152 086 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 7 13 9
153 080 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 12 19 16
154 081 โรงเรียนใบบุญลำพูน 21 69 40
155 157 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 22 46 30
156 159 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 0 0 0
157 156 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 4 15 8
158 153 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 17 46 32
159 154 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 19 40 30
160 155 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 9 18 13
161 158 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 9 19 11
รวม 1283 2902 1930
4832

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ โทร. 053036612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]