หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน นายมานิตย์ วงศ์คำตัน  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแหน อ.ลี้ จ.ลำพูน นายประพาส วงศ์ศรีใส  
3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ  
4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]