หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารอนุบาล ห้อง ห้องกลาง 18 ก.ย. 2557 09.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารซิวฯ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.2/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารอนุบาล ห้อง ห้องเตรียมอนุบาล 18 ก.ย. 2557 09.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 18 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]