หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประวัติฯ 18 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประวัติฯ 18 ก.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประวัติฯ 18 ก.ย. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารอำนวยการ(1) ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 1 18 ก.ย. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารอำนวยการ(1) ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-classroon 18 ก.ย. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคารอำนวยการ(1) ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-classroon 18 ก.ย. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ห้องสภานักเรียน 18 ก.ย. 2557 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ห้องสภานักเรียน 18 ก.ย. 2557 10.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ห้องสภานักเรียน 18 ก.ย. 2557 10.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ห้องสภานักเรียน 18 ก.ย. 2557 10.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ห้องสภานักเรียน 18 ก.ย. 2557 10.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2557 10.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2557 13.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2557 13.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 2 (ตึกไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องพระพุทธฯ 18 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]