หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง PEER 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง PEER 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง PEER 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.5/1 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.5/2 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.5/3 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง PEER 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 13.00 น.
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ห้องประชุม 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 13.00 น.
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.6/2 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.6/3 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 น.
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.5/3 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 13.00 น.
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.6/3 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 13.00 น.
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ห้อง ป.6/2 18 ก.ย. 2557 เริ่ม 13.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]