หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 48 33 70.21% 10 21.28% 3 6.38% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 26 21 80.77% 5 19.23% 0 0% 0 0% 26
3 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 24 21 87.5% 3 12.5% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 27 21 80.77% 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 36 20 55.56% 7 19.44% 4 11.11% 5 13.89% 36
6 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 26 19 79.17% 3 12.5% 2 8.33% 0 0% 24
7 โรงเรียนบ้านปาง 27 17 65.38% 6 23.08% 1 3.85% 2 7.69% 26
8 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 23 17 73.91% 0 0% 0 0% 6 26.09% 23
9 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 26 16 61.54% 9 34.62% 1 3.85% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านแม่เทย 22 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 22 14 63.64% 7 31.82% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 19 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านปวง 18 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 25 8 33.33% 6 25% 5 20.83% 5 20.83% 24
20 โรงเรียนวัดบ้านดง 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
21 โรงเรียนอัยยสิริ 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
22 โรงเรียนบ้านป่าพลู 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านผาลาด 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนวัดวังหลวง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านสันวิไล 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนบ้านแม่แนต 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านดง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านหนองสูน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนจิรพิทยา 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
41 โรงเรียนวัดหนองยวง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านดอนมูล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 13 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
53 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านนากลาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านฮั่ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนวัดร้องธาร 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดวังสะแกง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านดอยแดน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านแม่แสม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านไม้สลี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านแม่บอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนอนุบาลลี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านไร่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านผาต้าย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
90 โรงเรียนเเทศบาลตำบลวังผาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]