หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 057 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 27 55 37
2 060 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 19 37 25
3 006 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 36 68 58
4 007 โรงเรียนบ้านดง 7 15 10
5 009 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 1 1 1
6 022 โรงเรียนบ้านดอนมูล 5 8 6
7 037 โรงเรียนบ้านดอยแดน 3 3 3
8 081 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 25 37 35
9 046 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 7 21 8
10 004 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 14 32 20
11 082 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 7 4
12 088 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 5 8 7
13 044 โรงเรียนบ้านนากลาง 4 41 12
14 048 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 8 30 13
15 053 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 23 38 34
16 051 โรงเรียนบ้านปวง 18 37 19
17 039 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 15 45 29
18 038 โรงเรียนบ้านปาง 27 46 32
19 032 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 6 3
20 054 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 3 3
21 025 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1 6 3
22 002 โรงเรียนบ้านป่าพลู 14 20 19
23 011 โรงเรียนบ้านผาต้าย 1 2 1
24 013 โรงเรียนบ้านผาลาด 13 32 18
25 047 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 24 54 29
26 045 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 15 25 16
27 069 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 6 17 9
28 096 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 4 4
29 065 โรงเรียนบ้านวังมน 0 0 0
30 056 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 4 13 6
31 086 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 9 28 15
32 071 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 6 18 11
33 075 โรงเรียนบ้านสันวิไล 9 16 13
34 077 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 22 41 36
35 023 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 5 17 9
36 068 โรงเรียนบ้านหนองสูน 6 12 11
37 074 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 6 16 6
38 084 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 3 4 4
39 015 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 6 17 11
40 059 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 10 20 16
41 017 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 6 12 9
42 080 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 0 0 0
43 026 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 48 141 82
44 019 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 5 6 6
45 043 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 9 5
46 087 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 10 22 16
47 036 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 12 3
48 029 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 9 20 15
49 028 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 10 13 13
50 092 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 8 12 9
51 014 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 2 4 4
52 020 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 4 6 6
53 024 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 9 1
54 090 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 1
55 091 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 14 12
56 030 โรงเรียนบ้านฮั่ว 3 7 4
57 033 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 7 16 9
58 064 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 7 14 10
59 050 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 13 22 19
60 016 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 6 12 10
61 055 โรงเรียนบ้านแม่บอน 2 4 2
62 058 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 5 15 9
63 052 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 26 52 29
64 049 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 5 13 8
65 018 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 10 19 15
66 021 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 16 27 18
67 012 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 1 1
68 031 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ 1 3 1
69 083 โรงเรียนบ้านแม่เทย 22 47 34
70 079 โรงเรียนบ้านแม่แนต 7 16 13
71 062 โรงเรียนบ้านแม่แสม 3 10 6
72 005 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 5 13 5
73 042 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 2 2 2
74 035 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 2 4 3
75 067 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 21 38 33
76 072 โรงเรียนบ้านไม้สลี 3 4 3
77 089 โรงเรียนบ้านไร่ 2 7 4
78 073 โรงเรียนวัดบ้านดง 17 25 22
79 076 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 8 14 10
80 078 โรงเรียนวัดร้องธาร 6 10 9
81 085 โรงเรียนวัดวังสะแกง 5 17 11
82 034 โรงเรียนวัดวังหลวง 10 27 17
83 040 โรงเรียนวัดหนองยวง 6 11 9
84 093 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 26 104 53
85 094 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 1 1 1
86 061 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 26 63 43
87 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 4 8 5
88 095 โรงเรียนจิรพิทยา 10 15 10
89 041 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 19 55 32
90 070 โรงเรียนอนุบาลลี้ 1 1 1
91 066 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 0 0 0
92 063 โรงเรียนอัยยสิริ 14 32 20
93 097 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 0 0 0
94 098 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 0 0 0
95 099 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 0 0 0
96 100 โรงเรียนเเทศบาลตำบลวังผาง 2 2 2
รวม 855 1914 1261
3175

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]