หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 39 20 52.63% 8 21.05% 6 15.79% 4 10.53% 38
2 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 39 20 60.61% 6 18.18% 5 15.15% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 44 19 51.35% 9 24.32% 4 10.81% 5 13.51% 37
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 27 19 70.37% 3 11.11% 2 7.41% 3 11.11% 27
5 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 35 17 56.67% 8 26.67% 3 10% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนบ้านปางตอง 40 14 36.84% 16 42.11% 5 13.16% 3 7.89% 38
7 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 38 14 42.42% 11 33.33% 3 9.09% 5 15.15% 33
8 โรงเรียนบ้านในสอย 33 14 53.85% 4 15.38% 4 15.38% 4 15.38% 26
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 26 13 50% 7 26.92% 4 15.38% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 26 13 59.09% 3 13.64% 5 22.73% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนอนุบาลปาย 21 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
12 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 26 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 21 11 52.38% 9 42.86% 1 4.76% 0 0% 21
14 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 23 11 57.89% 3 15.79% 5 26.32% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 21 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 28 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
17 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 23 10 52.63% 5 26.32% 4 21.05% 0 0% 19
18 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
19 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านป่าลาน 33 8 27.59% 12 41.38% 6 20.69% 3 10.34% 29
22 โรงเรียนขุนยวม 22 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านปางคาม 23 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
25 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 18 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
26 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 24 7 35% 9 45% 1 5% 3 15% 20
27 โรงเรียนบ้านคาหาน 19 7 38.89% 7 38.89% 4 22.22% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
29 โรงเรียนเสรีวิทยา 15 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านโป่งสา 24 6 27.27% 8 36.36% 6 27.27% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 17 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
34 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 11 6 60% 0 0% 4 40% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 15 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 14 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 14 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 12 4 40% 0 0% 4 40% 2 20% 10
48 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
49 โรงเรียนพุทธเกษตร 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 18 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
51 โรงเรียนบ้านหมอแปง 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านพัฒนา 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 12 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
56 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านป่ายาง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านแม่ออ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านห้วยนา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 10 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
66 โรงเรียนบ้านรักไทย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 10 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านคำสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านซอแบะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านปางแปก 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 11 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 11
81 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านสบป่อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านน้ำริน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
89 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านแม่หาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านแพมบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 11 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
105 โรงเรียนบ้านหว่าโน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านแกงหอม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านผามอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านสบสอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]