สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 20 8 6 4 34
2 บ้านเมืองแปง 20 6 5 2 31
3 ชุมชนบ้านเมืองปอน 19 9 4 5 32
4 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 19 3 2 3 24
5 ชุมชนต่อแพวิทยา 17 8 3 2 28
6 บ้านปางตอง 14 16 5 3 35
7 ชุมชนบ้านผาบ่อง 14 11 3 5 28
8 บ้านในสอย 14 4 4 4 22
9 บ้านทุ่งยาว 13 7 4 2 24
10 บ้านแม่ละนา 13 3 5 1 21
11 อนุบาลปาย 12 6 2 0 20
12 บ้านแม่ปิง 12 5 2 3 19
13 อนุบาลขุนยวม 11 9 1 0 21
14 ร่มเกล้าปางตอง 11 3 5 0 19
15 บ้านแม่นาเติง 11 3 2 4 16
16 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 10 6 2 4 18
17 บ้านวนาหลวง 10 5 4 0 19
18 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 10 1 3 0 14
19 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 9 4 3 1 16
20 บ้านห้วยเสือเฒ่า 9 1 0 0 10
21 บ้านป่าลาน 8 12 6 3 26
22 ขุนยวม 8 7 2 2 17
23 บ้านห้วยเฮี้ยะ 8 4 0 1 12
24 บ้านปางคาม 8 3 4 5 15
25 บ้านหนองแห้ง 8 3 0 3 11
26 บ้านถ้ำลอด 7 9 1 3 17
27 บ้านคาหาน 7 7 4 0 18
28 บ้านยาป่าแหน 7 4 2 0 13
29 เสรีวิทยา 7 2 2 2 11
30 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 7 2 2 1 11
31 บ้านห้วยผา 7 2 0 0 9
32 บ้านโป่งสา 6 8 6 2 20
33 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 6 5 3 2 14
34 บ้านท่าโป่งแดง 6 4 2 2 12
35 บ้านห้วยขาน 6 0 4 0 10
36 บ้านแม่อูคอหลวง 5 4 1 0 10
37 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 5 3 3 3 11
38 บ้านทุ่งกองมู 5 3 2 1 10
39 บ้านแม่เหมืองหลวง 5 1 4 3 10
40 อนุบาลบรรณวิทย์ 5 1 0 1 6
41 บ้านห้วยช่างคำ 5 1 0 0 6
42 บ้านเวียงเหนือ 4 5 3 1 12
43 บ้านแม่สะเป่ใต้ 4 3 1 1 8
44 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 4 2 0 0 6
45 บ้านใหม่ 4 1 3 0 8
46 บ้านนาป่าแปก 4 1 0 1 5
47 สังวาลย์วิทย์ 3 4 0 4 2 8
48 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 4 0 2 0 6
49 พุทธเกษตร 4 0 0 0 4
50 ยอดดอยวิทยา 3 4 3 5 10
51 บ้านหมอแปง 3 4 3 0 10
52 บ้านพัฒนา 3 3 1 2 7
53 บ้านห้วยเดื่อ 3 3 1 0 7
54 บ้านห้วยปูลิง 3 2 3 3 8
55 บ้านกึ๊ดสามสิบ 3 2 1 2 6
56 บ้านแม่โกปี่ 3 2 1 0 6
57 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 3 2 0 0 5
58 บ้านป่ายาง 3 2 0 0 5
59 บ้านแม่ออ 3 1 2 1 6
60 บ้านนาปลาจาด 3 1 1 1 5
61 บ้านห้วยนา 3 0 0 1 3
62 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 3 0 0 1 3
63 บ้านห้วยผึ้ง 3 0 0 0 3
64 ชุมชนบ้านปางหมู 2 6 1 0 9
65 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 2 3 0 2 5
66 บ้านรักไทย 2 2 1 0 5
67 บ้านแม่กิ้ 2 1 3 2 6
68 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 1 3 2 6
69 บ้านหัวแม่สุริน 2 1 1 1 4
70 บ้านปางตองประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
71 บ้านแม่สะงา 2 1 0 0 3
72 บ้านคำสุข 2 1 0 0 3
73 บ้านลุ๊กป่าก้อ 2 1 0 0 3
74 บ้านห้วยโป่ง 2 0 2 1 4
75 บ้านแม่จ๋า 2 0 2 0 4
76 บ้านซอแบะ 2 0 0 0 2
77 ตชด.บำรุงที่ 60 2 0 0 0 2
78 บ้านปางแปก 1 4 1 0 6
79 บ้านจ่าโบ่ 1 3 0 1 4
80 บ้านนาปู่ป้อม 1 2 5 3 8
81 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 1 2 1 2 4
82 บ้านแม่แจ๊ะ 1 2 1 0 4
83 บ้านแม่ลาก๊ะ 1 2 1 0 4
84 บ้านสบป่อง 1 2 0 0 3
85 บ้านท่าหินส้ม 1 1 1 0 3
86 บ้านห้วยโป่งอ่อน 1 1 1 0 3
87 บ้านน้ำริน 1 1 1 0 3
88 บ้านน้ำเพียงดิน 1 1 0 2 2
89 บ้านน้ำส่อม 1 1 0 0 2
90 บ้านแม่หาด 1 1 0 0 2
91 บ้านผาสำราญ 1 1 0 0 2
92 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
93 บ้านแม่โข่จู 1 1 0 0 2
94 บ้านห้วยแห้ง 1 0 1 2 2
95 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 1
96 บ้านแพมบก 1 0 0 0 1
97 บ้านแม่อีแลบ 1 0 0 0 1
98 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 1
99 บ้านใหม่ห้วยหวาย 1 0 0 0 1
100 บ้านดอยผีลู 1 0 0 0 1
101 บ้านนางิ้ว 1 0 0 0 1
102 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองเขียว 1 0 0 0 1
104 บ้านขุนสาใน 0 3 5 2 8
105 บ้านหว่าโน 0 2 0 0 2
106 บ้านห้วยส้าน 0 2 0 0 2
107 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 1 2 1 3
108 บ้านแกงหอม 0 1 1 0 2
109 บ้านมะหินหลวง 0 1 0 1 1
110 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 1 0 1 1
111 บ้านฮูผาเสื่อ 0 1 0 1 1
112 บ้านผามอน 0 1 0 0 1
113 บ้านสบสอย 0 1 0 0 1
114 บ้านห้วยมะเขือส้ม 0 1 0 0 1
115 บ้านแม่อูคอ 0 0 2 1 2
116 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 1 0 1
117 บ้านเมืองแพม 0 0 1 0 1
118 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 0 0
รวม 532 300 181 123 1,013