สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเมืองแปง 20 6 5 2 31
2 อนุบาลปางมะผ้า 19 7 5 4 31
3 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 18 3 2 3 23
4 ชุมชนต่อแพวิทยา 15 8 3 2 26
5 ชุมชนบ้านผาบ่อง 14 11 3 5 28
6 บ้านในสอย 14 4 4 4 22
7 บ้านปางตอง 13 14 5 3 32
8 บ้านแม่ละนา 13 3 5 1 21
9 อนุบาลปาย 12 6 2 0 20
10 บ้านทุ่งยาว 12 5 3 2 20
11 ชุมชนบ้านเมืองปอน 11 9 4 5 24
12 ร่มเกล้าปางตอง 11 3 5 0 19
13 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 10 6 2 4 18
14 บ้านแม่ปิง 10 5 2 3 17
15 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 10 0 3 0 13
16 บ้านวนาหลวง 9 5 4 0 18
17 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 9 4 3 1 16
18 บ้านป่าลาน 8 12 6 3 26
19 บ้านปางคาม 8 3 4 5 15
20 บ้านห้วยเสือเฒ่า 8 1 0 0 9
21 ขุนยวม 7 7 2 2 16
22 บ้านถ้ำลอด 7 7 1 3 15
23 อนุบาลขุนยวม 7 7 1 0 15
24 บ้านยาป่าแหน 7 4 2 0 13
25 บ้านแม่นาเติง 7 3 1 4 11
26 บ้านหนองแห้ง 7 3 0 3 10
27 เสรีวิทยา 7 2 2 2 11
28 บ้านห้วยเฮี้ยะ 7 2 0 1 9
29 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 7 1 2 1 10
30 บ้านห้วยผา 7 1 0 0 8
31 บ้านโป่งสา 6 8 6 2 20
32 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 6 5 3 2 14
33 บ้านคาหาน 6 4 2 0 12
34 บ้านแม่อูคอหลวง 5 4 1 0 10
35 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 5 3 3 3 11
36 บ้านท่าโป่งแดง 5 3 2 2 10
37 บ้านทุ่งกองมู 5 3 2 1 10
38 อนุบาลบรรณวิทย์ 5 1 0 1 6
39 บ้านห้วยช่างคำ 5 1 0 0 6
40 บ้านห้วยขาน 5 0 3 0 8
41 บ้านเวียงเหนือ 4 4 3 1 11
42 บ้านแม่สะเป่ใต้ 4 3 1 1 8
43 บ้านแม่เหมืองหลวง 4 1 3 3 8
44 บ้านใหม่ 4 1 1 0 6
45 บ้านนาป่าแปก 4 1 0 1 5
46 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 4 0 2 0 6
47 พุทธเกษตร 4 0 0 0 4
48 ยอดดอยวิทยา 3 4 3 5 10
49 บ้านพัฒนา 3 3 1 2 7
50 บ้านห้วยปูลิง 3 2 3 3 8
51 บ้านกึ๊ดสามสิบ 3 2 1 2 6
52 บ้านป่ายาง 3 2 0 0 5
53 บ้านแม่ออ 3 1 2 1 6
54 บ้านนาปลาจาด 3 1 1 1 5
55 สังวาลย์วิทย์ 3 3 0 4 2 7
56 บ้านห้วยนา 3 0 0 1 3
57 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 3 0 0 1 3
58 บ้านห้วยผึ้ง 3 0 0 0 3
59 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 3 0 0 0 3
60 บ้านหมอแปง 2 4 3 0 9
61 บ้านห้วยเดื่อ 2 3 1 0 6
62 บ้านแม่โกปี่ 2 2 1 0 5
63 บ้านรักไทย 2 2 1 0 5
64 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 2 2 0 0 4
65 บ้านหัวแม่สุริน 2 1 1 1 4
66 บ้านปางตองประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
67 บ้านแม่สะงา 2 1 0 0 3
68 บ้านคำสุข 2 1 0 0 3
69 บ้านลุ๊กป่าก้อ 2 1 0 0 3
70 บ้านห้วยโป่ง 2 0 2 1 4
71 บ้านแม่จ๋า 2 0 2 0 4
72 บ้านซอแบะ 2 0 0 0 2
73 ตชด.บำรุงที่ 60 2 0 0 0 2
74 ชุมชนบ้านปางหมู 1 3 1 0 5
75 บ้านจ่าโบ่ 1 3 0 1 4
76 บ้านนาปู่ป้อม 1 2 5 3 8
77 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 1 2 1 2 4
78 บ้านแม่แจ๊ะ 1 2 1 0 4
79 บ้านแม่ลาก๊ะ 1 2 1 0 4
80 บ้านสบป่อง 1 2 0 0 3
81 บ้านแม่กิ้ 1 1 3 2 5
82 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 1 3 2 5
83 บ้านปางแปก 1 1 1 0 3
84 บ้านน้ำริน 1 1 1 0 3
85 บ้านน้ำเพียงดิน 1 1 0 2 2
86 บ้านน้ำส่อม 1 1 0 0 2
87 บ้านแม่หาด 1 1 0 0 2
88 บ้านผาสำราญ 1 1 0 0 2
89 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
90 บ้านแม่โข่จู 1 1 0 0 2
91 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 1
92 บ้านแพมบก 1 0 0 0 1
93 บ้านแม่อีแลบ 1 0 0 0 1
94 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 1
95 บ้านใหม่ห้วยหวาย 1 0 0 0 1
96 บ้านดอยผีลู 1 0 0 0 1
97 บ้านนางิ้ว 1 0 0 0 1
98 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองเขียว 1 0 0 0 1
100 บ้านขุนสาใน 0 3 5 2 8
101 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 2 0 1 2
102 บ้านหว่าโน 0 2 0 0 2
103 บ้านห้วยส้าน 0 2 0 0 2
104 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 1 2 1 3
105 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 1 1 0 2
106 บ้านแกงหอม 0 1 1 0 2
107 บ้านมะหินหลวง 0 1 0 1 1
108 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 1 0 1 1
109 บ้านฮูผาเสื่อ 0 1 0 1 1
110 บ้านผามอน 0 1 0 0 1
111 บ้านสบสอย 0 1 0 0 1
112 บ้านห้วยมะเขือส้ม 0 1 0 0 1
113 บ้านแม่อูคอ 0 0 1 1 1
114 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 1 0 1
115 บ้านเมืองแพม 0 0 1 0 1
116 บ้านห้วยแห้ง 0 0 0 2 0
117 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 0 0
รวม 485 271 169 122 1,047