สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนต่อแพวิทยา 8 6 5 19 15 8 3 2 26
2 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 8 5 3 16 18 3 2 3 23
3 บ้านในสอย 8 3 2 13 14 4 4 4 22
4 ร่มเกล้าปางตอง 7 2 4 13 11 3 5 0 19
5 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 7 0 1 8 10 6 2 4 18
6 บ้านห้วยเฮี้ยะ 7 0 1 8 7 2 0 1 9
7 บ้านเมืองแปง 6 6 2 14 20 6 5 2 31
8 อนุบาลปางมะผ้า 6 4 5 15 19 7 5 4 31
9 บ้านแม่ละนา 5 4 2 11 13 3 5 1 21
10 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 5 4 0 9 9 4 3 1 16
11 บ้านห้วยผา 5 1 2 8 7 1 0 0 8
12 ชุมชนบ้านผาบ่อง 4 5 7 16 14 11 3 5 28
13 บ้านทุ่งยาว 4 5 3 12 12 5 3 2 20
14 ชุมชนบ้านเมืองปอน 4 2 2 8 11 9 4 5 24
15 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 4 1 2 7 6 5 3 2 14
16 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 3 2 8 10 0 3 0 13
17 อนุบาลขุนยวม 3 2 3 8 7 7 1 0 15
18 อนุบาลปาย 3 1 2 6 12 6 2 0 20
19 บ้านหนองแห้ง 3 1 0 4 7 3 0 3 10
20 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 3 0 0 3 5 3 3 3 11
21 บ้านปางตอง 2 7 7 16 13 14 5 3 32
22 บ้านวนาหลวง 2 6 5 13 9 5 4 0 18
23 บ้านปางคาม 2 3 2 7 8 3 4 5 15
24 อนุบาลบรรณวิทย์ 2 3 1 6 5 1 0 1 6
25 บ้านแม่อูคอหลวง 2 2 0 4 5 4 1 0 10
26 บ้านห้วยขาน 2 1 2 5 5 0 3 0 8
27 บ้านห้วยเสือเฒ่า 2 1 1 4 8 1 0 0 9
28 บ้านยาป่าแหน 2 1 0 3 7 4 2 0 13
29 บ้านห้วยนา 2 0 0 2 3 0 0 1 3
30 บ้านหัวแม่สุริน 2 0 0 2 2 1 1 1 4
31 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1 4 3 8 7 1 2 1 10
32 บ้านคาหาน 1 2 3 6 6 4 2 0 12
33 บ้านแม่นาเติง 1 2 2 5 7 3 1 4 11
34 บ้านโป่งสา 1 2 2 5 6 8 6 2 20
35 ขุนยวม 1 2 1 4 7 7 2 2 16
36 สังวาลย์วิทย์ 3 1 2 1 4 3 0 4 2 7
37 บ้านนาป่าแปก 1 2 0 3 4 1 0 1 5
38 พุทธเกษตร 1 1 2 4 4 0 0 0 4
39 บ้านแม่เหมืองหลวง 1 1 1 3 4 1 3 3 8
40 ยอดดอยวิทยา 1 1 1 3 3 4 3 5 10
41 บ้านกึ๊ดสามสิบ 1 1 1 3 3 2 1 2 6
42 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
43 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 1 0 2 4 0 2 0 6
44 บ้านแม่โกปี่ 1 1 0 2 2 2 1 0 5
45 บ้านใหม่ 1 0 3 4 4 1 1 0 6
46 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1 0 2 3 3 0 0 0 3
47 บ้านหมอแปง 1 0 1 2 2 4 3 0 9
48 บ้านรักไทย 1 0 1 2 2 2 1 0 5
49 บ้านแม่สะงา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านซอแบะ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
51 บ้านพัฒนา 1 0 0 1 3 3 1 2 7
52 บ้านแม่จ๋า 1 0 0 1 2 0 2 0 4
53 บ้านแม่แจ๊ะ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
54 บ้านสบป่อง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
55 บ้านแม่กิ้ 1 0 0 1 1 1 3 2 5
56 บ้านปางแปก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านน้ำเพียงดิน 1 0 0 1 1 1 0 2 2
58 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านแม่ปิง 0 6 2 8 10 5 2 3 17
60 บ้านถ้ำลอด 0 4 6 10 7 7 1 3 15
61 เสรีวิทยา 0 3 4 7 7 2 2 2 11
62 บ้านทุ่งกองมู 0 2 3 5 5 3 2 1 10
63 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 0 2 4 3 1 1 8
64 บ้านท่าโป่งแดง 0 1 2 3 5 3 2 2 10
65 บ้านเวียงเหนือ 0 1 2 3 4 4 3 1 11
66 บ้านนาปลาจาด 0 1 1 2 3 1 1 1 5
67 บ้านแม่ออ 0 1 0 1 3 1 2 1 6
68 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 1 2 0 2 1 4
69 ตชด.บำรุงที่ 60 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านจ่าโบ่ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
71 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
72 บ้านน้ำส่อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านแม่หาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านแพมบก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านแม่อีแลบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 1 0 1 0 1 1 0 2
78 บ้านป่าลาน 0 0 8 8 8 12 6 3 26
79 บ้านป่ายาง 0 0 2 2 3 2 0 0 5
80 บ้านห้วยช่างคำ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
81 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 0 0 1 1 3 0 0 1 3
82 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
83 บ้านห้วยปูลิง 0 0 0 0 3 2 3 3 8
84 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
85 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
86 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
87 บ้านคำสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 ชุมชนบ้านปางหมู 0 0 0 0 1 3 1 0 5
90 บ้านนาปู่ป้อม 0 0 0 0 1 2 5 3 8
91 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
92 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 1 1 3 2 5
93 บ้านน้ำริน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 บ้านผาสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 บ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านดอยผีลู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านขุนสาใน 0 0 0 0 0 3 5 2 8
103 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 0 0 0 2 0 1 2
104 บ้านหว่าโน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
107 บ้านแกงหอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
109 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
110 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านผามอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านสบสอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านห้วยมะเขือส้ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านแม่อูคอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านเมืองแพม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านห้วยแห้ง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 151 133 126 410 485 271 169 122 925