สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนต่อแพวิทยา 10 6 5 21 17 8 3 2 28
2 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 9 5 3 17 19 3 2 3 24
3 ชุมชนบ้านเมืองปอน 9 5 2 16 19 9 4 5 32
4 บ้านในสอย 8 3 2 13 14 4 4 4 22
5 อนุบาลปางมะผ้า 7 4 5 16 20 8 6 4 34
6 ร่มเกล้าปางตอง 7 2 4 13 11 3 5 0 19
7 บ้านห้วยเฮี้ยะ 7 1 1 9 8 4 0 1 12
8 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 7 0 1 8 10 6 2 4 18
9 บ้านเมืองแปง 6 6 2 14 20 6 5 2 31
10 บ้านทุ่งยาว 5 7 3 15 13 7 4 2 24
11 บ้านแม่ละนา 5 4 2 11 13 3 5 1 21
12 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 5 4 0 9 9 4 3 1 16
13 อนุบาลขุนยวม 5 3 4 12 11 9 1 0 21
14 บ้านห้วยผา 5 2 2 9 7 2 0 0 9
15 ชุมชนบ้านผาบ่อง 4 5 7 16 14 11 3 5 28
16 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 4 1 2 7 6 5 3 2 14
17 บ้านหนองแห้ง 4 1 0 5 8 3 0 3 11
18 บ้านปางตอง 3 7 7 17 14 16 5 3 35
19 บ้านวนาหลวง 3 6 5 14 10 5 4 0 19
20 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 4 2 9 10 1 3 0 14
21 บ้านแม่นาเติง 3 3 2 8 11 3 2 4 16
22 บ้านห้วยขาน 3 1 3 7 6 0 4 0 10
23 อนุบาลปาย 3 1 2 6 12 6 2 0 20
24 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 3 0 0 3 5 3 3 3 11
25 บ้านปางคาม 2 3 2 7 8 3 4 5 15
26 อนุบาลบรรณวิทย์ 2 3 1 6 5 1 0 1 6
27 บ้านคาหาน 2 2 3 7 7 7 4 0 18
28 บ้านห้วยเสือเฒ่า 2 2 1 5 9 1 0 0 10
29 สังวาลย์วิทย์ 3 2 2 1 5 4 0 4 2 8
30 บ้านแม่อูคอหลวง 2 2 0 4 5 4 1 0 10
31 บ้านยาป่าแหน 2 1 0 3 7 4 2 0 13
32 บ้านแม่โกปี่ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
33 บ้านหมอแปง 2 0 1 3 3 4 3 0 10
34 บ้านห้วยนา 2 0 0 2 3 0 0 1 3
35 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 2 0 0 2 2 3 0 2 5
36 บ้านแม่กิ้ 2 0 0 2 2 1 3 2 6
37 บ้านหัวแม่สุริน 2 0 0 2 2 1 1 1 4
38 บ้านแม่ปิง 1 7 2 10 12 5 2 3 19
39 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1 4 4 9 7 2 2 1 11
40 ขุนยวม 1 2 2 5 8 7 2 2 17
41 บ้านโป่งสา 1 2 2 5 6 8 6 2 20
42 บ้านแม่เหมืองหลวง 1 2 1 4 5 1 4 3 10
43 บ้านนาป่าแปก 1 2 0 3 4 1 0 1 5
44 พุทธเกษตร 1 1 2 4 4 0 0 0 4
45 ยอดดอยวิทยา 1 1 1 3 3 4 3 5 10
46 บ้านกึ๊ดสามสิบ 1 1 1 3 3 2 1 2 6
47 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
48 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
49 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 1 0 2 4 0 2 0 6
50 บ้านใหม่ 1 0 3 4 4 1 3 0 8
51 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1 0 3 4 3 2 0 0 5
52 บ้านรักไทย 1 0 1 2 2 2 1 0 5
53 บ้านแม่สะงา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 บ้านซอแบะ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 บ้านปางแปก 1 0 1 2 1 4 1 0 6
56 บ้านพัฒนา 1 0 0 1 3 3 1 2 7
57 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 0 0 1 2 1 3 2 6
58 บ้านแม่จ๋า 1 0 0 1 2 0 2 0 4
59 บ้านแม่แจ๊ะ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
60 บ้านสบป่อง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
61 บ้านท่าหินส้ม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
62 บ้านน้ำเพียงดิน 1 0 0 1 1 1 0 2 2
63 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านถ้ำลอด 0 4 7 11 7 9 1 3 17
65 เสรีวิทยา 0 3 4 7 7 2 2 2 11
66 บ้านท่าโป่งแดง 0 2 3 5 6 4 2 2 12
67 บ้านทุ่งกองมู 0 2 3 5 5 3 2 1 10
68 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 0 2 4 3 1 1 8
69 บ้านเวียงเหนือ 0 1 3 4 4 5 3 1 12
70 บ้านนาปลาจาด 0 1 1 2 3 1 1 1 5
71 บ้านแม่ออ 0 1 0 1 3 1 2 1 6
72 ชุมชนบ้านปางหมู 0 1 0 1 2 6 1 0 9
73 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 1 2 0 2 1 4
74 ตชด.บำรุงที่ 60 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านจ่าโบ่ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
76 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
77 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
78 บ้านน้ำส่อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านแม่หาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านแพมบก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านแม่อีแลบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านป่าลาน 0 0 8 8 8 12 6 3 26
84 บ้านป่ายาง 0 0 2 2 3 2 0 0 5
85 บ้านห้วยช่างคำ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
86 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
87 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 0 0 1 1 3 0 0 1 3
88 บ้านห้วยแห้ง 0 0 1 1 1 0 1 2 2
89 บ้านแม่อูคอ 0 0 1 1 0 0 2 1 2
90 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
91 บ้านห้วยปูลิง 0 0 0 0 3 2 3 3 8
92 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
93 บ้านคำสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
94 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
95 บ้านนาปู่ป้อม 0 0 0 0 1 2 5 3 8
96 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
97 บ้านน้ำริน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
98 บ้านผาสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านแม่โข่จู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านดอยผีลู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านขุนสาใน 0 0 0 0 0 3 5 2 8
107 บ้านหว่าโน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
110 บ้านแกงหอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
111 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
113 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บ้านผามอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านสบสอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านห้วยมะเขือส้ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านเมืองแพม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 149 138 467 532 300 181 123 1,013